El Parc de l'estany de la Murtra entre Gavà i Viladecans s'afegeix a la xarxa de parcs metropolitans

L'AMB ha incorporat tres nous parcs a la seva xarxa de parcs metropolitans, es tracten del prac de Turó del Mar i el Turó del Sastre de Montgat i l'Estany de la Murtra entre Gavà i Viladecans, aquest últim es l'únic de la xarxa que compta amb un estany natural.

La xarxa de parcs metropolitans està formada per 36 parcs, repartits en 25 municipis, amb més de 200 hectàrees. L'AMB, d'acord amb els ajuntaments metropolitans, en fa la gestió integral: la vegetació, el mobiliari, les instal·lacions, els paviments i els elements construïts. Actualment és una de les zones humides més importants de Catalunya. Des de 1992 està inclosa al PEIN (Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya) dins dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. L'any 2006 es va declarar zona ZEPA (Zona d'Especial Protecció per les Aus) dins la Xarxa Natura 2000. L'estany alberga gran diversitat biològica, és un espai important per a la fauna en especial per a les aus aquàtiques, pel fet de trobar-se enmig de la ruta migratòria entre el nord d'Europa i l'Àfrica. Algunes espècies nidificants són l'ànec collverd, la fotja, el morell cap-roig o el cabusset. També s'hi troben tortugues aquàtiques i moltes altres espècies, com peixos i invertebrats aquàtics. Tot això també és possible gràcies a la vegetació valuosa com el canyís, lliri groc, la boga, àlbers, salzes, freixes i pollancres. El projecte de recuperació mediambiental de l'entorn de la llacuna de la Murtra, en els municipis de Gavà i Viladecans, respon a la exigència de restaurar un espai amb un gran potencial ecològic, mitjançant intervencions de millora de la biodiversitat i una gestió de l'espai per a la promoció de l'educació ambiental.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article