Sant Esteve s'apunta a la eficiència energètica

Entre les mesures destaquen l’optimització del número de pòlisses, la reducció de les potències contractades i l’adhesió a un acord per la compra agregada d’energia.

Els serveis tècnics municipals han pogut avaluar amb dades reals la repercussió del programa de mesures s’estan aplicant en matèria d’eficiència i estalvi energètic. S’han comparat les dades del primer quadrimestre d’enguany amb les de 2013, quan encara no s’havia desplegat tot el programa d’actuació. Com a resultat, s’ha obtingut un estalvi econòmic de 27.000 euros per aquest període. Una dada que permet preveure un estalvi al llarg de l’any de fins a 80.000 euros.
L’any passat, l‘Ajuntament va elaborar una diagnosi sobre l’enllumenat públic que va permetre la confecció d’un mapa lumínic de tot el municipi. A partir d’aquí es va posar en marxa un programa destinat a l’estalvi energètic.
 
Pròrroga Acord Marc del subministrament d’energia elèctrica
Una de les mesures que ha suposat una reducció significativa és l’adhesió a l’Acord Marc del subministrament d’energia elèctrica destinat a ens locals. L’acord garanteix una contenció en els preus unitaris donat que es tracta de compra agregada d’energia, evitant així les fluctuacions del mercat. En el darrer Ple Municipal es va aprovar la pròrroga a aquest conveni, vigent fins a març de 2015.
S’ha ajustat la il·luminació viària als nivells normatius recomanats i, en conseqüència, s’ha  disminuït l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, la contaminació llumínica i la llum intrusa. A aquesta mesura cal afegir l’ajust de pòlisses i potències contractades.
 
Antecedents
Les actuacions en aquest àmbit van iniciar-se l’any 2010 amb l’execució del Pla d’Inversió Local en l’Enllumenat Públic, que va suposar la substitució del 20% dels punts de llum de la xarxa viària. A partir de 2012 s’intensifiquen les accions amb l’optimització del número de pòlisses i de la reducció de les potències contractades.
Tot i els bons resultats en l’aplicació de tot el programa de mesures, des de les regidories d’Obres i Serveis i de Medi Ambient s’avaluarà la implementació de noves accions, amb l’objectiu de controlar o rebaixar la despesa de subministrament elèctric. El benefici d’aquestes actuacions no és només econòmic, sinó que comporta una reducció de la factura energètica, reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle. 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article