31.000 estudiants catalans comencen les proves d'accés a la universitat

Un total de 31.025 estudiants (30.250 el 2013), estan convocats a les proves d’accés a la universitat (PAU) que tindran lloc, en 153 tribunals, en horari de matí i tarda els pròxims dies 11, 12 i 13 de juny. Del total d’alumnes matriculats, 25.623 corresponen a estudiants amb matrícula ordinària que han acabat enguany el batxillerat; 2.136 són estudiants amb matrícula lliure (procedents de batxillerat d’altres anys amb o sense PAU); i 3.266 són estudiants provinents de cicles superiors que s’examinen d’alguna assignatura en la fase específica.
 
Amb vista a la preparació de les proves, la Comissió Coordinadora de les PAU ha revisat tots els protocols d’actuació, redacció i producció dels exàmens, així com els processos de seguiment de les proves, per millorar els estàndards de qualitat i seguretat en totes les fases de les PAU.
 
Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta d’un total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tos els perfils d’estudiants. En la fase general, els alumnes s'examinen de 4 matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història o Història de la filosofia) i una matèria de modalitat. Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat (que té un valor del 60%) i la qualificació obtinguda en la fase general de les PAU (amb un valor del 40%, si la qualificació d’aquesta fase general és com a mínim de 4), hauran superat les PAU i, per tant, tindran nota d’accés a la universitat. La validesa d’aquesta qualificació és indefinida.
 
En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de Cicle Formatius de Grau Superior, els alumnes poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulguin cursar, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts. Les notes obtingudes en les matèries examinades com a fase específica caduquen als dos anys.
    
Enguany també hi haurà un Tribunal únic a Barcelona que acollirà 243 alumnes que en el batxillerat han seguit un pla individualitzat vinculat al trastorn d’aprenentatge de dislèxia.
 
Com a novetat, i coincidint amb les PAU, 703 alumnes procedents de matrícula lliure (batxillerat anterior a 2014) i de cicles formatius de grau superior realitzaran la prova d’aptitud personal (una prova de Llengua catalana i una prova de Llengua castellana) per accedir als graus en Educació infantil i primària. L’alumnat que s’examina de Fase general de les PAU pot complir el requisit de la PAP amb les corresponents matèries de Llengua i literatura catalana i de Llengua i literatura castellana de les PAU.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article