Esquerra en defensa de les escoles bressol

El Parlament aprova, a proposta d’Esquerra, que en un termini màxim d’un mes es faci efectiva la convocatòria i el pagament de subvencions d’escolarització d’infants en llars d’infants privades que estaven reclamant-ho.
 
Esquerra ha presentat una moció al Parlament de Catalunya amb l’objectiu d’aconseguir que el Govern avaluï l’assoliment dels objectius del mapa vigent de llars d’infants de Catalunya per tal d’assegurar el seu bon funcionament. Per fer-ho possible és indispensable garantir a les administracions locals el pagament dels deutes pendents derivats de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places d’escoles bressol, que correspon a la Generalitat, establint els acords marc que es corresponguin.
 
Amb l’aprovació d’aquesta moció, el Govern caldrà que informi al Parlament durant el curs 2014-2015 de les actuacions dutes a terme en matèria de primer cicle d’educació infantil a Catalunya, incloent-hi si s'escau la configuració d’un nou mapa de planificació d’escoles bressol, un cop hagi estat exposat i acordat en el sí de la Comissió Mixta. Així mateix, caldrà acordar la proposta d’establir els preus de les llars d’infants en funció de la renda de les famílies i la tarifació social a les escoles bressol, respectant en tot cas el principi d’autonomia local.

La diputada d’Esquerra i vicepresidenta del Parlament, Anna Simó, ha explicat que “cal dissenyar una planificació de centres d’educació infantil a Catalunya per al proper període 2015-2020 que garanteixi un servei  educatiu de 0-3 anys  de qualitat a tota la població en condicions de igualtat social i territorial, atenent el principi de corresponsabilitat amb els ajuntaments i la comunitat educativa, així com respectant els projectes educatius consolidats, tot desenvolupant la Xarxa d’Escoles Bressol de titularitat pública de Catalunya creada per la Llei 5/2004 de 9 de Juliol.” Ha afegit que “amb l’aprovació d’aquesta moció no només garantim que es mantinguin les subvencions sinó que es faci efectiu el seu pagament en el termini d’un mes”.
 
Anna Simó ha explicat que “hem de continuar realitzant activitats formatives per als i les professionals que es dediquen a la formació del 0-3”. Finalment ha destacat que “s’ha de remarcar el caràcter d’etapa educativa de les escoles bressol d’atenció a la primera infància, en un marc global de polítiques públiques d’infància i família plenament integrades.”

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article