Un desfribil·lador per quatre quilómetres de platja

El grup municipal d’ERC-Els Verds-Independents per Gavà han tornat a reclamar la instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics (DEA), desprès de la resposta negativa del govern municipal al prec del passat ple de juny.

Aquests DEA haurien de ser presents, segons ERC-EV-IxG, en els diferents equipaments municipals, esportius i al llarg de la platja, que permetrien actuar ràpidament en el cas que alguna persona que es trobi al seu interior o en les proximitats pateixi una aturada cardíaca, proporcionant-li una primera assistència que pot resultar fonamental per a salvar-li la vida. D’aquesta manera es podria cobrir geogràficament la màxima superfície del municipi des d’uns espais públics sensibles de ser cardioprotegits, ja que s’hi produeix una alta concurrència de persones i/o s’hi practica esport. ERC-EV-IxG també considera la necessitat que la policia local tingui, si més no, un de mòbil.
Aquest disposat en una maleta de fàcil transport, permetria una primera intervenció en una situació d’emergència. El portaveu del grup d’ERC-EV-IxG Andreu Pérez i Lorite ha lamentat que “el govern municipal s’excusa en què no tenen els recursos necessaris per instal·lar-los ni per mantenir-los, i tampoc per fer-ne la formació. Però aquests aparells són de gran facilitat d’ús: qualsevol persona pot utilitzar-los en el moment en què sigui necessari, seguint les instruccions que proporciona el mateix aparell.” Si bé hi ha diferents fórmules a explorar per aconseguir recursos econòmics necessaris fora de Gavà per poder implantar un pla com aquest, “sembla que l’equip de govern no té intenció de posar-s’hi i que no aposta per la seguretat i el benestar dels ciutadans ni dels visitants i turistes, ja que només hi ha un desfibril·lador en els 4 quilometres de platja, amb uns 200000 usuaris” ha afegit. Les aturades cardíaques extrahospitalitàries constitueixen un important problema de salut pública. El 60% de les aturades cardíaques es produeixen en presència de testimonis i el 16% en espais públics, essent la fibril•lació ventricular la responsable inicial de fins el 85% de les aturades extrahospitalitàries. Per això, les societats científiques internacionals aconsellen estratègies dirigides a disminuir el temps de resposta i molt especialment el de desfibril•lació, considerant com a òptim un temps inferior a cinc minuts entre la trucada al número d’emergències i la descàrrega elèctrica. La instal•lació d’aquests aparells permet una reacció més ràpida abans no arribin els serveis d’emergència si algun ciutadà, en aquests edificis o en les seves proximitats, pateix una aturada cardíaca. Els desfibril•ladors electrònics intel•ligents són aparells que es poden utilitzar sense nocions de reanimació cardíaca, cal senzillament seguir les instruccions i tothom els pot fer servir.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article