El PSC porta als tribunals el govern ‘ecovergent’ de Sant Feliu

El passat 23 de juny el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va admetre a tràmit el recurs contenciós Administratiu que el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Sant Feliu havia plantejat contra la pujada addicional del 9% del IBI (del 0,501% al 0,546%), "per sobre d'allò que legalment podia fer" segons els socialistes.

Quan el passat mes d' abril en un ple extraordinari l'equip de govern de ICV i CiU va aprovar aquesta pujada del IBI vigent per a 2014, el PSC va votar en contra de la mateixa, i al mateix temps va anunciar que prendria totes les accions que estiguessin en les seves mans per impedir aquests “abusos”. Per això durant la Fira del mes de maig, el PSC de Sant Feliu de Llobregat va donar suport i alhora de promoure la interposició de recursos de reposició per part de les veïns i veïnes de la ciutat, en els que demanaven la revisió d’uns rebuts que estaven girats amb un tipus del IBI il•legal. Aquell era el moment adient per a que l’equip de Govern s'ho repenses i fes marxa enrere, obrir un procés de negociació amb les altres forces polítiques i ciutadanes orientat a resoldre el generat ha creat amb la seva actuació. Dissortadament, la resposta ha estat la contraria.
Sempre segons el PSC “Han obstaculitzat burocràticament la interposició de les reclamacions dels veïns, han fent que el serveis municipals mentissin sobre la data de finalització del període de reclamació, per així desanimar-los, han exigit documentació que ja tenen i que per llei els veïns no estan obligats a presentar al formular el recurs i per últim l’Alcalde ha reptat a tothom que no estigui d'acord amb ell a que hi vagi als tribunals i plantegi un recurs contenciós administratiu.” Amb aquesta voluntat de negociació i solució del problema que han creat, al PSC de Sant Feliu Llobregat no li ha quedat altre camí per a defensar els interessos dels veïns i veïnes de la ciutat que formular aquest recurs contenciós administratiu. Ara el TSJC un cop conegut els arguments de fons ha pres la decisió d’admetre-ho a tràmit al entendre, no sols, que és competent per això, sinó que allò argumentat esta fonamentat i té un grau de solvència suficient per a que, enlloc d’arxivar-la, s’iniciï la tramitació del recurs que acabarà amb la seva sentencia.
El proper ple de juliol l’equip de govern ecovergent (ICV-CiU) té una última oportunitat per a reconduir el que ha vingut fent fins ara. Per aprofitar-la hauria d’estimar tots els recursos de reposició que han plantejats els veïns i veïnes i les seves associacions. Fruit d’això, hauria d’emetre tots els altres rebuts que queden per girar amb el tipus del 0,501% i compensar l’excés que ha cobrat en el primer. No obstant, els socialistes temen que un altre vegada "continuaran actuant amb la sordesa social i la prepotència que els caracteritza i els rebutjaran." Per això el PSC de Sant Feliu de Llobregat, vol fer una crida al equip de govern de ICV-CiU per que deixi d’encastellar-se en el seu error i que rectifiqui. Els socialistes per la seva banda s’ofereixen per a resoldre el tema d’una forma racional i acordada. En el ben entès que si aquest oferiment es rebutjat, els socialistes continuaran defensant també davant dels tribunals allò que defensen en el ple de l’Ajuntament I "que no és altra cosa que aquest tipus d’IBI del 0,546% és il•legal."

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article