En marxa la segona fase d'ajuts per a la modernització dels polígons de la demarcació de Barcelona

Economia.

El termini per presentar sol•licituds finalitza el 30 de novembre d'aquest 2018.
El termini per presentar sol•licituds finalitza el 30 de novembre d'aquest 2018.

Amb la voluntat d'afavorir el creixement empresarial als polígons de la demarcació, atreure noves oportunitats de negoci i generar ocupació de qualitat, aquest dijous la Diputació de Barcelona ha ampliat fins als 30 milions d'euros els ajuts oferts als municipis per a la millora dels polígons, ampliant, així, els 15 milions d'euros aprovats ja fa un any.

El global d'aquesta inversió permetrà dur a terme actuacions en 56 polígons d'activitat econòmica i impulsar 116 millores o nous serveis d'infraestructures.

A més d'incorporar millores mediambientals o eficiència energètica i apostar per la igualtat d'oportunitats, el suport de la Diputació beneficiarà a 5.901 empreses i 79.388 treballadors.

Cal tenir en compte que, actualment, la majoria dels polígons estan desordenats i una part significativa de la seva superfície és buida, el que deriva en una gestió ineficient dels espais i, en conseqüència, en una manca d'incentiu per als empresaris.

D'altra banda, molts polígons de la demarcació mostren signes evidents d'obsolescència, ja que prop del 58% de les naus i del 48% dels polígons són anteriors a l'any 1978, el que aconsella adoptar mesures de modernització i de millora de la gestió integral.

Això provoca, en molts polígons, l'existència d'espais buits, d'infraestructures deficitàries i d'obsolescència de les instal•lacions. Els projectes inclosos en una d'aquests dues línies de suport hauran de tenir, també, com a objectiu el desplegament o millora de les xarxes de subministrament i evacuació d'aigües, de les xarxes d'energia, de telecomunicacions o dels sistemes de seguretat anti-intrusió.

Alhora, es podran dur a terme accions vinculades a la millora de la mobilitat o a la promoció dels polígons d'activitat econòmic; així com en l'àmbit de la simbiosi industrial o a la construcció, reforma o ampliació de centres de serveis de proximitat per a les empreses dels polígons d'activitat econòmica.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article