Segons un estudi de l’ AMB “la FP esdevindrà clau al creixement de la industria metropolitana en particular la química”

Economia.

Un dels mapes d’ ocupació de l’ Àrea Metropolitana.
Un dels mapes d’ ocupació de l’ Àrea Metropolitana.

L’estudi assenyala els principals reptes i característiques de la relació entre el món formatiu i productiu, detallant mesures encaminades a potenciar una FP adaptada als nous contextos del sector.

La formació professional es convertirà en un factor estratègic de la indústria en general, i del sector químic en particular. El relleu generacional del sector, la carrera tecnològica, la irrupció de la indústria 4.0 i les perspectives de creixement provocaran un fort augment de demanda de professionals qualificats.

Aquest fet només es podrà resoldre amb una formació professional que contempli aquestes tendències, i una col•laboració directa entre empreses, centres formatius i administracions.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona té un paper central en la indústria de la RMB que es basa en la concentració de gran part de l’ocupació i acumulació significativa d’empreses (el 67,8% d’empreses de la RMB).

La formació professional es troba a 25 dels 36 municipis de l’àrea metropolitana, on s’han matriculat fins a 73.428 persones aquest curs 2017-2018. Aquesta xifra representa el 51% del total de Catalunya.

L’oferta metropolitana és de 22 famílies professionals diferents que aglutinen un total de 144 títols: 86 de grau mitjà i 86 de grau superior. Sanitat, Serveis Socioculturals, Informàtica i Comunicacions són els sectors més demandats.

La indústria, la química i l’alimentària tenen un pes important en l’activitat econòmica del territori, però l’oferta d’FP és limitada i la demanda és baixa.

Cal destacar que s’observa la feminització d’algunes famílies professionals com imatge i atenció a les persones, mentre que altres sectors com la indústria hi ha poca presència de dones.

El valor afegit de la formació professional és la ràpida inserció al mercat laboral: 6 de cada 10 titulats en FP estan treballant en els primers 9 mesos.

Precisament, les titulacions relacionades amb la indústria 4.0 (electrònica, fabricació mecànica, telecomunicacions..) afavoreixen una inserció laboral gairebé immediata, amb bones condicions laborals i salarials.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article