Conveni per a millorar la gestió del sanejament de les aigües residuals entre l’ ACA i Vallirana

Salut.

La comarca del Baix Llobregat disposa de 12 sistemes de sanejament en funcionament que donen servei al 95% de la seva població.
La comarca del Baix Llobregat disposa de 12 sistemes de sanejament en funcionament que donen servei al 95% de la seva població.

L’acord determina els mecanismes per dur a terme les obres de sanejament del nucli de Can Julià, la cessió de l’explotació del sistema de sanejament del Lledoner i l’assumpció del finançament de la gestió del sistema de sanejament del Mas de les Fonts i els col•lectors de Sant Feliu.

El sistema de sanejament del nucli de Can Julià és una actuació que durà a terme l’Ajuntament i que serà finançada per l’Agència, amb un pressupost de 141.000 euros.

En aquest acord també es determina que l’ACA atribuirà els recursos financers necessaris per a garantir el funcionament de la depuradora de Mas de les Fonts i dels col•lectors del sector de Sant Feliu.

Finalment, el conveni també estableix que l’Ajuntament de Vallirana passi a ser l’administració gestora del sistema de sanejament d’El Lledoner.

Amb la signatura d’aquest conveni, l’Ajuntament de Vallirana assumeix la competència en la gestió i explotació dels diferents sistemes de sanejament existents en el municipi, apropant així la gestió i articulant una bona coordinació entre administracions, amb el propòsit de beneficiar uns serveis adequats a la ciutadania.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article