Avís preventiu de superacions de diòxid de nitrogen un dels contaminants més nocius per a la salut de les persones

Salut.

Així mateix, es manté l’avís preventiu de PM10 activat el dimecres 26 de juny.
Així mateix, es manté l’avís preventiu de PM10 activat el dimecres 26 de juny.

La fase d’Avís Preventiu es posa en marxa quan més d'una estació de la XVPCA a l'àrea metropolitana supera el valor de 160 μg/m³ de diòxid de nitrogen (NO2) en més d’una estació, i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells.

En aquest cas, els nivells d’NO2 es superen en 3 estacions de la XVPCA. En aquesta fase, l’AMB endega una campanya de comunicació i sensibilització que s’intensificarà en funció de la fase.

En aquest sentit, l'AMB notifica la situació i el nivell d'avís i ofereix consells i recomanacions a la ciutadania, ajuntaments i empreses: En l’àmbit de la mobilitat es recomana realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit, utilitzar el transport públic,alhora que reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).

Utilitzar el cotxe compartit, realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.). En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

En el cas de les indústries que tinguin focus emissors a l’atmosfera, recomana a les empreses públiques i concessionàries de l'AMB, posar en marxa les mesures descrites als plans d'acció individuals per a la fase d'avís preventiu.

Als ajuntaments, en les activitats del seu municipi, instar la posada en marxa de les mesures descrites als plans d'acció individuals per a la fase d'avís preventiu.

En cas de no disposar-ne, aplicar la mesura definida per a la indústria al Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire PAMQA 2020: no realitzar processos com arrencades i posades a punt que no siguin imprescindibles i es puguin endarrerir.

Des de l'AMB es recorda l'establiment de la zona de baixes emissions (ZBE) àmbit Rondes de Barcelona. Des del passat 1 de desembre del 2017, en situació d'episodi de contaminació per diòxid de nitrogen (NO2), no podran circular dins de la ZBE àmbit Rondes de Barcelona els turismes sense etiqueta ambiental de la DGT (Zero, Eco, C i B) i les furgonetes anteriors a Euro.

A partir del desembre d'aquest any 2018 tampoc podran circular les motocicletes i ciclomotors sense etiqueta ambiental de la DGT.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article