El proper Pla de la qualitat de l'aire de la conurbació de Barcelona inclourà mesures addicionals per reduir l'ozó

Societat., Salut.

El Baix Llobregat concentra una de les contaminacions més grans de Catalunya.
El Baix Llobregat concentra una de les contaminacions més grans de Catalunya.

Per altra banda, la futura llei de protecció de l’ambient atmosfèrica, que substituirà l’actual Llei 22/1983, de 21 de novembre, neix amb l’objectiu d’adequar el marc normatiu propi en matèria de protecció de l’ambient atmosfèric a la realitat jurídica, social i tècnica actual per garantir la seguretat jurídica, així com ser més eficient en la gestió de la política de protecció de l’ambient atmosfèric, i reduir la contaminació atmosfèrica, sonora i odorífera a Catalunya.

La millora de la qualitat de l’aire és un dels objectius estratègics del Govern. En aquest sentit, la Generalitat compta amb la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), que disposa de 127 punts mesurament de vigilància de la qualitat de l’aire instal•lades en 81 municipis de Catalunya, i 3 unitats mòbils que es mouen pel territori.

La XVPCA determina els següents contaminants: partícules en suspensió, el diòxid de sofre, el sulfur d’hidrogen, el diòxid de nitrogen, l’ozó, el monòxid de carboni, el benzè, els metalls, els hidrocarburs aromàtics policíclics, el mercuri, el clor, el clorur d’hidrogen i la pluja àcida.

Les dades es difonen mitjançant un aplicatiu per a la consulta en temps real de les dades de contaminació atmosfèrica. També per al mòbil, s’ha posat en marxa una app, AireCat, que permet conèixer l’estat actual de la qualitat de l’aire dels punts de mesurament de Catalunya, amb la possibilitat de rebre notificacions quan s’activen els diferents escenaris de contaminació.

Quan se superen certs llindars s’activen els diferents escenaris (avís preventiu i episodi ambiental) i els diferents agents implicats (sector industrial, administracions, etc.) duen a terme actuacions destinades a reduir les emissions industrials i les associades a la mobilitat.

Actualment la Generalitat presideix dues Taules de Qualitat de l’Aire, una a Barcelona i una altra a Tarragona, constituïdes amb l’objectiu de facilitar el treball conjunt entre tots els agents implicats en la reducció de la contaminació.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article