El Baix Llobregat es prepara per continuar la lluita contra el mosquit tigre en plena crisi pel Covid19

Salut.

Els canals de comunicació habituals amb el personal del Servei estan oberts i atesos permanentment, excepte el telèfon.
Els canals de comunicació habituals amb el personal del Servei estan oberts i atesos permanentment, excepte el telèfon.

La situació d'alarma decretada a causa de l'epidèmia de Covid-19 al nostre entorn provoca inevitablement una situació excepcional pel que fa a les prestacions del Servei de Control de Mosquits.

Les tasques administratives continuen amb relativa normalitat. Només els casos de procediments que hagin de ser aprovats per Òrgans de Govern poden veure's afectats en el temps, depenent dels calendaris d'aquestes reunions.

Per contra, totes les activitats presencials i de camp estan suspeses, amb el centre a Can Comas tancat, i el personal confinat domiciliàriament seguint les directrius establertes.

En relació al moment actual, això implica que en cas de pluges importants que provoquin inundacions de focus de cria de mosquits en el medi natural, poden aparèixer poblacions primaverals de mosquits.

A més a més, no es poden processar expedients de queixa ciutadana en aquest moment, ni es realitzaran tractaments preventius en embornals.

Un cop restablerta la activitat, faran tot el que estigui a les seves mans per tal de recuperar completament la activitat, encara que les prestacions es veuran afectades per l’actual estat d’alarma, en un grau que dependrà del temps transcorregut en aquestes condicions.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article