El Papiol tindrà un Pla especial pel patrimoni i un Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals

Cultura.

Aquest permet un apropament als valors patrimonials des de tots els conceptes i protegir el patrimoni arquitectònic i paisatgístic del municipi.
Aquest permet un apropament als valors patrimonials des de tots els conceptes i protegir el patrimoni arquitectònic i paisatgístic del municipi.

El document recull una memòria amb l'estudi de l'evolució urbana i històrica del municipi, la memòria justificativa, una normativa, els plànols de situació dels elements, la carta arqueològica actualitzada, l'estudi de paisatge i el document ambiental estratègic.

S'han confeccionat les fitxes corresponents als 223 béns catalogats, que es poden classificar en béns arquitectònics, béns socioculturals i etnològics, béns arqueològics i paleontològics, béns naturals i béns ambientals i paisatgístics.

D'entre el conjunt d'elements patrimonials inventariats hi destaquen el castell del Papiol, que té la declaració de Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), situat al punt més alt del municipi, i el nucli antic de la població, en el que sobresurten la casa rectoral i l'antic hospital, la casa Fitó, la casa Biel i Cal Roig.

També s'esmenten les cases projectades pels arquitectes Josep Ros i Ros i Salvador Valeri Pupurull a inicis de segle XX, com Cal Xancó, Cal Girona, Cal Blanc i Cal Fitó.

Del Papiol de Baix, el Pla recull el mas fortificat de Can Colomer i la Sala Gran, i a la zona del Pi del Balç, el Molí paperer de Can Capdevila. Fora del nucli, en un entorn rural, excel•leix el santuari de la Salut, antiga parròquia medieval de Santa Eulàlia de Madrona.

Pel que fa als béns arqueològics i paleontològics, s'ha revisat i actualitzat l'Inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic del municipi, entre els quals destaquen el poblat del Puig Madrona, el jaciment de les Escletxes i la vil•la de Can Tintorer.

Pel que fa a a béns naturals, ambientals i paisatgístics s'han inclòs arbres singulars, els espais naturals relacionats amb l'àmbit fluvial de la riera de Rubí o del riu Llobregat, el canal Capdevila, les barraques de pedra seca, l'espai natural i connector de la Serra de Roques Blanques, l'espai d'interès geològic de Les Escletxes, mosaics agroforestals així com també els horts i conreus que encara ocupen una bona part de la superfície del municipi.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article