El Baix Llobregat és la comarca on els Centres Locals de Serveis a les Empreses han ajudat a crear més empreses

Economia.

Aquestes dades s’ han fent públiques al Saló de la Ocupació que està en marxa a la Fira de Barcelona.
Aquestes dades s’ han fent públiques al Saló de la Ocupació que està en marxa a la Fira de Barcelona.

La comarca on es van crear més empreses el 2019 amb el suport dels CLSE va ser el Baix Llobregat amb 739, seguit de les comarques del Barcelonès, amb 537, del Vallès Occidental, amb 479 i el Maresme i Vallès Oriental on s’han arribat a crear 343 i 322 empreses noves respectivament.

L’any 2019 els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de la Diputació de Barcelona van ajudar a crear 3.051 empreses arreu de la demarcació que, en conjunt, van generar 4.160 nous llocs de treball.

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses, que compten amb més de 600 professionals, són els departaments ubicats als ajuntaments o altres ens locals que treballen amb l’objectiu de desenvolupar el teixit empresarial del seu territori.

Fonamentalment, contribueixen a la creació, consolidació i el creixement de noves empreses i de les empreses ja existents per millorar-ne la seva competitivitat.

La seva activitat se centra a acompanyar les persones emprenedores i les empreses en els processos de gestació, creació, posada en marxa i consolidació de les seves iniciatives empresarials mitjançant diferents serveis, els CLSE van atendre el 2019 a 74.854 persones emprenedores i van assistir i assessorar fins a 35.561 empreses.

Entre els principals serveis que els CLSE van oferir aquest 2019 destaquen els 2.315 cursos de formació empresarial realitzats a 24.610 participants i amb 16.143 hores impartides; la realització de 2.401 accions de foment de la cultura emprenedora.

La prestació de 71.304 serveis d’informació a persones emprenedores; l’atenció de 30.963 consultes de persones emprenedores; el suport a l’elaboració de 4.191 plans d’empresa; la prestació de 5.920 serveis de tramitació de subvencions o constitucions d’empreses.

I l’acompanyament de 10.020 projectes empresarials tant de creació com de consolidació empresarial i l’oferta de 1.825 espais d’allotjament empresarial.

Un dels serveis amb més volum de prestacions és el de l’atenció a persones emprenedores i a empreses ja existents. Concretament, el 2019 els CLSE de la demarcació de Barcelona van atendre 74.854 persones emprenedores.

 21.297 de les quals han estat ateses al Barcelonès, 14.699 al Baix Llobregat i 10.158 al Vallès Occidental. I també a 35.561 empreses, de les quals han estat ateses a la comarca del Baix Llobregat 11.502, al Barcelonès 9.322 i 6.489 a la comarca del Vallès Occidental.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article