El Conseller de Territori assegura que El PDU d'activitats econòmiques del Baix Llobregat nord “crea condicions per a la revolució tecnoecològica"

Política.

Els PDU són figures de planejament que es focalitzen en sectors d’activitat o en peces de sòl que afecten diversos municipis.
Els PDU són figures de planejament que es focalitzen en sectors d’activitat o en peces de sòl que afecten diversos municipis.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presentat a Martorell el PDU de l’activitat econòmica del Baix Llobregat nord, que abasta els municipis de Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires i que ha estat aprovat definitivament. A la presentació han assistit l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, i el secretari de l’Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra.

Així, el Pla determina i ordena tres sectors d’activitat econòmica supramunicipal; fixa directrius per habilitar diversos trams de bulevards urbans, i estableix mesures per estructurar i potenciar els corredors ecològics de la zona.

Cal remarcar que aquest PDU s’ha tramitat de manera coordinada amb el Pla director urbanístic d’infraestructures (PDUI) de la ròtula Martorell-Abrera, que es va aprovar el passat juliol.

El PDU d’activitats econòmiques del Baix Llobregat nord delimita i ordena tres àrees d’activitat econòmica, en defineix els elements estructurals, articula la seva relació amb les ciutats existents i concreta la possibilitat d’ubicar-hi usos logístics, industrials i terciaris.

El PDU recull el concepte de xarxa de bulevards urbans que proposa el PDUI, entesos com a eixos cívics d’un carril per sentit per al trànsit motoritzat, amb preferència per al transport públic, així com carril bici i itinerari per a vianants.

Per tal de guiar la transformació d’antics trams de carretera o de carrer en aquests bulevards, el PDU estableix una sèrie de directrius per a la via que unirà el centre de Martorell amb la recta de SEAT i amb el centre d’Abrera pels laterals de l’A-2. Des d’aquí, es bifurcarà cap a Olesa de Montserrat per la C-55 transformada o cap a Esparreguera pels laterals de l’A-2.

Així, per a l’execució del bulevard que recorrerà la nova façana oest de la SEAT es proposa ubicar-hi usos terciaris i equipaments, juntament amb espais lliures situats al llarg de l’eix i aparcaments per als treballadors de la indústria automovilística.

Pel que fa a la transformació de l’entorn del nus de la C-55, a Abrera, es preveu que els sòls industrials actuals acullin també usos terciaris i equipaments.

El Pla dona una gran importància a l’articulació de la xarxa d’espais lliures, especialment per concretar-ne els límits i la relació amb els nuclis urbans i per potenciar la seva connexió amb altres corredors ecològics metropolitans.

Tal com ha dit Calvet, “el PDU posa sobre la taula la preservació dels aspectes més associats al medi natural, a l’entorn i la biodiversitat de la llera oest del Llobregat o de l’eix Magarola-anoia, i fa especial èmfasi en el paisatge que s’ha de preservar”. Així, es defineixen dos corredors: el de Magarola-l’Anoia i el de la llera oest del riu Llobregat.

Per a tots dos, el PDU estableix directrius encaminades a garantir la continuïtat de les rieres i torrents i dels espais lliures en sentit nord-sud; evitar la continuïtat urbana entre Sant Esteve Sesrovires, Martorell i Abrera; potenciar el mosaic agroforestal i els seus valors productius, ambientals i paisatgístics, i preservar i millorar la xarxa de camins rurals existent.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article