Generalitat i Estat acorden impulsar noves infraestructures i planificar el nus logístic de l’àrea de Barcelona amb el Baix Llobregat com a espai implicat

Economia.

Amb anys de retard i diversos incompliments amb governs del PP i del PSOE, el Govern de la Generalitat i els empresaris han perdut la confiança i la paciència.
Amb anys de retard i diversos incompliments amb governs del PP i del PSOE, el Govern de la Generalitat i els empresaris han perdut la confiança i la paciència.

El protocol inclou actuacions en els accessos sud al Port i en el nus logístic de l’àrea de Barcelona, com un nou corredor exclusiu per a mercaderies de via doble d’ample mixt (ibèric i estàndard).

Es farien entre la bifurcació al sud del nus de Bellvitge, i la platja de vies de recepció i expedició de Nou Llobregat (infraestructura a executar per part del Port de Barcelona), incloses les instal•lacions corresponents d’electrificació, control i comandament i senyalització.

Alhora que mancaria crear el ramal de connexió en ample mixt del nou accés ferroviari amb la terminal de Can Tunis, i la adequació d’aquesta a l’ample estàndard, així com les instal•lacions necessàries.

L’adaptació de les vies d’aquesta terminal suposarà la possibilitat de circulacions també en ample estàndard entre els actuals accessos sud per carrer 4 i nord a través d’aquesta terminal.

Així mateix, inclou l’execució de dues grans terminals a l’antiga llera del riu. Accés viari des de la B-10, a uns 800 metres de l’enllaç de Cornellà fins al nus nord a l’entrada al port.

S’analitzarà la possibilitat d’ubicar un enllaç complet a la zona intermitja de l’antic tram final del riu Llobregat, destinat al trànsit de vehicles pesants amb origen o destinació al complex logísticoportuari adjacent.

El nou protocol proposa l’elaboració dels estudis necessaris per a la planificació i gestió col•legiada de les terminals ferroviàries del nus logístic de l’àrea de Barcelona, tot analitzant l’opció tècnica, econòmica i jurídica més òptima.

El document planteja que aquest nus estigui conformat per les terminals intermodals i logístiques del Vallès (la Llagosta) i del Prat (Can Tunis i ZAL-Prat), i la terminal dedicada a serveis d’autopista ferroviària, així com per altres terminals ferroviàries d’interès general, existents o previstes, intermodals o amb serveis d’autopista ferroviària, a l’àrea metropolitana de Barcelona i del Vallès.

El Departament de Territori i Sostenibilitat i el Port de Barcelona estan treballant en la definició als terrenys de l’antiga llera del riu Llobregat d’una terminal d’autopista ferroviària, que constitueix un servei de transport combinat ferrocarril-carretera, en què a l’itinerari ferroviari els camions viatgen sense conductor.

El Departament, mitjançant l’empresa pública CIMALSA, té subscrit un acord de col•laboració amb l’empresa VIIA per a la construcció i l’explotació d’aquesta terminal, amb un pressupost estimat de 36 MEUR.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article