Milloren els indicadors d'exposició al soroll del trànsit a l'àrea metropolitana en els darrers 10 anys

Salut.

Compatibilitzar l’activitat humana amb el benestar acústic és un repte molt complex però que és necessari afrontar.
Compatibilitzar l’activitat humana amb el benestar acústic és un repte molt complex però que és necessari afrontar.

Les dades, si bé encara són parcials, donat que corresponen només a algunes de les aglomeracions, sí que són representatives, ja que provenen dels treballs fets en municipis de quatre aglomeracions constituïdes per 13 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i del Vallès Occidental, que globalment sumen 2,3 milions d’habitants.

En les zones estudiades, la principal font que contribueix al soroll és, indiscutiblement, el trànsit, detallant que amb l’indicador de soroll global del dia/vespre/nit.

Comparant les dades que es van extreure de la fase 1, realitzada 10 anys enrere, amb les que ara trobem en l’actual fase 3, s’observa una disminució de la població exposada a nivells superiors a 65 dB(A)” Al 2012 era un 45,7%, i ara al 2017 és un 28,6% per sobre els 65 dB(A) – indicador de soroll global dia-vespre-nit.

Pel que fa a l’indicador de soroll de dia, al 2012 era un 36,1%, i ara al 2017 és un 22,5% per sobre els 65 dB(A). Pel que fa als nivells en horari nocturn, la població exposada a valors per sota de 50 dB(A) ha augmentat apreciablement, passant del 24,8% al 43,2% però encara resta un 33,2% per sobre els 55 dB(A) de persones que viuen en entorns contaminats acústicament de nit que hauria de reduir-se.

En definitiva, si bé s’observa una millora general dels indicadors d’exposició a soroll de la població en el darrer decenni, encara hi ha un percentatge important de la ciutadania de les grans aglomeracions urbanes que viu en entorns sorollosos que limiten el seu benestar i que, fins i tot en alguns casos, poden veure afectada la seva salut a llarg termini.

Els Mapes Estratègics de Soroll avaluen globalment l'exposició de la població al soroll produït per diferents fonts de soroll en una zona determinada, i serveixen de base per a l'elaboració de plans d'acció, que han d’incloure actuacions concretes per millorar la qualitat acústica de les zones o punts on es considera prioritari actuar.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article