El Ple del Consell Comarcal del Baix Llobregat aprova per unanimitat l’adhesió al Clúster de la Bioenergia de Catalunya

Societat.

Es tracta d’una associació sense ànim de lucre que representa el sector professional de la biomassa amb l’objectiu de fomentar el seu ús sostenible.
Es tracta d’una associació sense ànim de lucre que representa el sector professional de la biomassa amb l’objectiu de fomentar el seu ús sostenible. | Arxiu Molins de Rei 2015.

En el marc del projecte de les Muntanyes del Baix, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el 20 de juliol de 2020 l’actualització del Pla Director de les Muntanyes del Baix, document que estableix l’estratègia i les accions a desenvolupar entre els anys 2020- 2023.

Fruit d’aquesta actualització va sorgir el Pla d’Accions, un full de ruta amb 5 eixos de treball, un dels quals gira entorn de la gestió forestal, tant en la seva vessant potenciadora dels ecosistemes com en la part productiva, que pretén aconseguir productes valoritzables en forma de biomassa forestal com a font d’energia.

El projecte de les Muntanyes del Baix contribueix a dinamitzar la gestió forestal, agrícola i ramadera i a preservar l’entorn natural, per tal que l’espai esdevingui menys fràgil front a riscos com els incendis forestals, i alhora afavorir un ús social més ordenat del territori, de manera que es minimitzin els impactes negatius i es potenciïn les oportunitats econòmiques de la zona.

La gestió forestal i l’aprofitament energètic de la biomassa són l’eina principal amb la qual es compta per tal d’aconseguir reduir el risc de propagació descontrolada en cas de produir-se un incendi forestal, i alhora, crear un mercat associat a l’obtenció de biomassa dels boscos, per tal que l’explotació forestal sigui sostenible a tots nivells.

Els membres del Clúster de la Bioenergia, representen la producció i distribució de biomassa, fabricants, distribuïdors i instal•ladors de calderes, enginyeries i empreses de serveis, entitats de recerca, entitats del tercer sector i administracions públiques.

Com l’Institut Català de l’Energia de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Associació ELFOCAT de municipis propietaris de bosc o l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article