El Consell Metropolità aprova provisionalment l'ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità per als 36 municipis pertanyents a l’AMB

Política.

El tipus impositiu que s'aplica al valor cadastral dels béns immobles, també quedarà congelat i es mantindrà en el mateix valor que el 2020.
El tipus impositiu que s'aplica al valor cadastral dels béns immobles, també quedarà congelat i es mantindrà en el mateix valor que el 2020.

La proposta d’ordenança ha estat aprovada amb els vots a favor dels grups PSC-CP, En Comú Guanyem, ERC-AM, Junts per Catalunya, Guanyem Badalona en Comú, Ara decidim Ripollet i Compromís i Acord per Torrelles; els vots en contra de PP i Barcelona pel Canvi; i l’abstenció de Ciutadans.

De la mateixa manera, s’ha fixat un nou valor mínim per a les finques residencials que els propietaris utilitzin com a primera residència, per sota del qual el titular estarà exempt de pagar el tribut metropolità. Aquest valor és de 46.210,11 €, o bé de 72.033,78 € en els municipis en què s’hagi aprovat una nova valoració els anys 2012 i 2019.

Pel que fa als ajuts que l’AMB facilita per fer front al pagament d’aquesta taxa, en manté la bonificació del 50 % per a famílies nombroses, en les mateixes condicions que durant l’any 2020. A més, es completa l’aplicació de mesures addicionals ja utilitzades en el tribut de l'any 2020 per garantir l’equitat entre els diferents municipis.

A aquest efecte, els ajuntaments han proporcionat a l’AMB la informació necessària per determinar la quota de manera homogènia a tots els municipis.

El nou sistema ha suposat una aplicació més precisa del tribut l’any 2020, i en molts casos una reducció de l’import. Antonio Balmón, vicepresident executiu de l’AMB, ha manifestat durant l’aprovació que “el tribut metropolità és una de les vies de finançament de l’administració que fixa la llei de creació de l’AMB, que tots els grups polítics van votar favorablement”.

Afegint que “l’aplicació inicial del tribut tenia alguns problemes que, amb els canvis aprovats avui, estem resolent. Canvis que, entre altres, inclouen la congelació dels tipus donat el context actual de crisi”. Finalment, ha recordat que “una gran part de la ciutadania està exempta de pagar el tribut metropolità, que afecta principalment les activitats comercials”.

Per la seva banda, els grups polítics que han votat en contra de la mesura han citat les circumstàncies de crisi com a motiu per demanar una reducció en els imports del tribut metropolità.

El tribut metropolità s'estableix per finançar la prestació dels serveis metropolitans tant en l'àmbit de la mobilitat com en el de l'espai públic i les infraestructures, el tractament de residus i el cicle de l’aigua i la impulsió de polítiques d’ocupació estable i d’habitatge assequible, entre d’altres.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article