Tres meses municipals de Cornellà l’Hospitalet i Martorell llogaran habitatges per destinar-los a famílies de les meses d'emergències pendents de reallotjament

Societat.

La Generalitat preveu destinar 21MEUR a aquesta finalitat i llogar entre 1.300 i 1.500 habitatges l’any 2021.
La Generalitat preveu destinar 21MEUR a aquesta finalitat i llogar entre 1.300 i 1.500 habitatges l’any 2021.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha presentat Reallotgem.cat, un nou programa que impulsa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, dependent de la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori, per descongestionar les meses d’emergències.

L’Agència llogarà pisos privats buits per poder-hi allotjar les famílies en situació d’emergència econòmica i social que tenen informe favorable de la Mesa d’emergències però que encara estan pendents de reallotjament.

El programa es destinarà a famílies amb proposta favorable tant de la Mesa d’emergències de Catalunya, que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, com de les 11 meses municipals gestionades pels ajuntaments de Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Martorell, Sabadell, Sant Adrià de Besòs, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Vic. En conjunt, “hi ha unes 1.700 persones esperant reallotjament a les quals encara no se’ls ha pogut trobar pis per la demanda i l’oferta que tenim”, ha explicat el conseller.

L’objectiu del programa és “agilitar les llistes d’espera de les famílies que no han rebut el pis a què tenen dret” i es basa en “incrementar la implicació de les administracions públiques per no deixar ningú enrere, tant de la Generalitat com dels ajuntaments”.

Així, l’Agència de l’Habitatge informarà de l’existència del programa Reallotgem.cat als ajuntaments de municipis on visquin ciutadans amb informe favorable de les meses d’emergències. Els consistoris tindran de temps fins al 31 de desembre d’enguany per comunicar si es volen adherir al programa.

Si s’hi adhereixen, seran els encarregats de trobar pisos desocupats i de gestionar amb els propietaris la seva posada a disposició del programa.

Complementàriament, com a mesura transitòria, es preveu la possibilitat d’arrendar establiments hotelers en la modalitat d’hotels apartament.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya compensarà les gestions dels ajuntaments fent una aportació de 450 euros per habitatge captat i incorporat al programa. En el cas d’aparthotels, l’aportació serà de 250 euros per unitat d’allotjament incorporada al programa.

Per a poder-se incorporar al programa, els pisos han de disposar de cèdula d’habitabilitat, estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir una superfície màxima útil de 90 m2. En el cas dels allotjaments en aparthotels, han de tenir una superfície mínima útil de 24 m2 i disposar d’un mínim equipament de cuina.

L’import de la renda mensual del lloguer serà com a màxim el preu de referència per al lloguer d’un habitatge de característiques anàlogues que estableix la Llei 11/2020, de contenció de rendes de la Generalitat de Catalunya.

Un cop fetes totes les verificacions, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya formalitzarà un contracte d’arrendament amb la persona propietària de l’habitatge conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans, d’una durada mínima de cinc anys (o set anys, si el propietari és persona jurídica).

En el moment de la signatura del contracte d’arrendament amb el propietari del pis, l’Agència li abonarà l’import corresponent als primers 18 mesos de lloguer, per avançat.

El titular del DTES ha explicat que, amb aquest avançament, “des del Govern ajudem a incrementar la liquiditat dels propietaris, i també és una garantia” per a ells. Transcorreguts aquests primers 18 mesos, la resta de quotes s’abonaran mensualment fins a exhaurir el contracte.

Després de signar el contracte, l’Agència, que actua com a arrendatària de l’habitatge, l’adjudicarà en cessió d’ús a la persona demandant de la Mesa d’emergències pendent de reallotjament que es consideri més idònia, d’acord amb les característiques del cas i de l’habitatge. En el cas de municipis amb mesa d’emergències pròpia, els ajuntaments proposaran el possible adjudicatari a l’Agència.

La persona o família reallotjada hi podrà viure en règim de cessió d’ús pagant un import corresponent al resultat d’aplicar els percentatges relatius al lloguers socials establerts per la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

Cal tenir present que Reallotgem.cat és un programa que intenta respondre a la necessitat urgent de disposar d’habitatges per a les meses d’emergències, en previsió que aquesta demanda augmenti considerablement els propers mesos com a conseqüència de la crisi provocada per la COVID-19.

Aquest programa, però, té un caràcter necessàriament transitori, ja que els habitatges que s’hi incorporin es llogaran per 5 o 7 anys (si el propietari del pis és una persona jurídica) i, un cop finalitzat aquest termini, els propietaris podran decidir no seguir oferint-los.

Tal com ha explicat Calvet, “és un programa nou, que entenem com una mesura de xoc, però que ajudarà molt a agilitar la gestió de les emergències en habitatge que tenim en aquests moments”.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article