Esparreguera demanarà la inclusió del municipi en l’Índex de Referència de Preus de Lloguer del Departament d’Habitatge de la Generalitat

Societat.

Amb l’objectiu de rebaixar i congelar el preu dels nous contractes de lloguer a la vila.
Amb l’objectiu de rebaixar i congelar el preu dels nous contractes de lloguer a la vila.

Actualment s’estan ultimant els tràmits administratius i la proposta d’acord es podria portar a aprovació del ple municipal en els propers mesos.

L’impuls d’aquesta acció l’està encapçalant la CUP, arran del pacte signat el passat mes de maig amb els dos partits que formen l’equip de govern, PSC i Esparreguera en Comú, per delegar en el seu regidor Miguel Ángel Guiral la gestió d’algunes accions polítiques locals en matèria d’Habitatge.

En aquest sentit, també està activant l’elaboració del registre municipal d’immobles desocupats amb caràcter permanent, que es publicarà abans de finalitzar l’any i permetrà l’aplicació del recàrrec en l’IBI d’acord amb la corresponent ordenança fiscal.

Tot just ara fa un any va entrar en vigor la proposició de llei, aprovada pel Parlament de Catalunya, que regula el preu del lloguer d’habitatges i estableix l’existència d’un índex de referència de preus.

Per a poder tenir el preu regulat i ser considerat àrea de mercat d‘habitatge tens cal complir algun dels requisits següents: que el preu del lloguer hagi tingut un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana de Catalunya; que la càrrega mitjana del cost del lloguer en el pressupost personal o familiar superi el 30% dels ingressos habituals de les famílies o de la renda mitjana dels menors de trenta-cinc anys.

També que el preu del lloguer d’habitatge hagi tingut, els cinc anys anteriors a la declaració d’àrea amb mercat d’habitatge tens, un creixement interanual acumulat d’un 3% superior a la taxa interanual de l’índex de preus al consum de Catalunya.

En aquest sentit, el regidor delegat en matèria d’Habitatge, Miguel Ángel Guiral, ha subratllat que “tot apunta la resolució serà favorable, perquè Esparreguera compleix dos dels punts exigits: té un creixement interanual acumulat del preu de lloguer un 26% superior a l’IPC i la renda familiar disponible bruta supera el 41%, segons les últimes dades disponibles”.

A més, segons les dades del mercat de lloguer del segon trimestre de 2021 fetes publiques per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a Esparreguera el preus han augmentat un 4%.

Actualment els tècnics municipals estan redactant els informes jurídics i tècnics pertinents per preparar la proposta d’acord, que caldrà sotmetre a consulta prèvia, abans de portar-la a l’aprovació definitiva del ple municipal.

Un cop aprovada, la sol•licitud serà enviada al Departament d’Habitatge de la Generalitat que serà qui haurà d’aprovar la inclusió d’Esparreguera dins l’Índex de Referència de Preus de Lloguer.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article