La Palma de Cervelló ja disposa d’ un Pla director d’enllumenat públic

Societat.

Mapa de la proposta de la Diputació.
Mapa de la proposta de la Diputació.

La Diputació de Barcelona ha realitzat el Pla director de l’enllumenat públic de la Palma de Cervelló, un treball que ha estat lliurat a l’Ajuntament i que suposa una eina de suport a la presa de decisions d'inversió a realitzar.

El Pla inclou una diagnosi sobre l’estat de la xarxa i proposa diverses millores, amb les característiques tècniques que s’han d’incloure, així com un pla d'etapes d'inversió.

El Pla director d’enllumenat ha partit de la informació disponible per part de l’Ajuntament i ha fet un extensiu treball de camp per a l’elaboració de l’inventari de tots els punts de llum del municipi i dels quadres de comandament de les línies elèctriques, amb totes les seves característiques, incloent la revisió del seu estat de conservació.

El treball ha inclòs un estudi dels nivells d’il•luminació que actualment hi ha als carrers i els que serien desitjables, així com les incidències del reglament d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn de les instal•lacions.

Amb tota aquesta informació s’ha elaborat un pla d’actuació per tal de millorar el conjunt de l’enllumenat, augmentant el rendiment de la xarxa i generant un estalvi econòmic i energètic, contribuint d’aquesta manera a la millora del medi ambient. El conjunt d’actuacions previstes en el Pla tenen un cost de 238.733 euros.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article