SELECT id FROM rss_agendacultural WHERE id_comarca = 11 AND estat = 'actiu' AND uri = 'categoria/Divulgaci��'SELECT titol FROM rss_agendacultural WHERE id_comarca = 11 AND uri = 'categoria/Divulgaci��' AND estat = 'actiu' LIMIT 1 - Agenda Cultural - Llobregat Digital

Municipi: