Càritas tindrà un nou habitatge per acollir persones amb risc d’ exclusió social a Gavà cedit pel propi Ajuntament

Al pis s’allotjaran persones en situació de necessitat d’un habitatge davant la impossibilitat d’accedir-hi per no disposar de mitjans necessaris per fer-ho, és a dir, persones amb manifesta situació d’exclusió social, amb manca d’autonomia personal i/o necessàries de prestacions socials.

L’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, ha afirmat que “l’accés a l’habitatge és una problemàtica que ens amoïna molt. És per això que des de les administracions locals, i en aquest cas des de l’Ajuntament, fa temps que articulem mesures per atendre aquesta demanda i sobretot per garantir aquest dret, constitucional i reconegut, que de vegades és difícil de fer efectiu”. L’alcaldessa ha subratllat que “si bé no podem solucionar el 100% de tots els supòsits és gràcies a aquestes col·laboracions entre les administracions i els actors socials que podem contribuir a ajudar les persones en risc d’exclusió social”.

El conveni estableix que Càritas Diocesana serà l’encarregada de gestionar l’habitatge, essent la mateixa institució qui determinarà el nombre de persones que es podran allotjar, la possibilitat que sigui compartit o bé si es destina a persones amb mobilitat reduïda. L’Ajuntament de Gavà es farà càrrec de les despeses produïdes per impostos municipals de l’habitatge, mentre que Càritas assumirà les despeses de comunitat i pagament dels consums derivats del seu ús, així com de les despeses de conservació, manteniment i reparació que escaiguin.

Per al representant de Càritas Diocesana de Sant Feliu, Joan Torrents, “és important que transversalment puguem enfocar una necessitat bàsica d’avui dia, com és l’habitatge, com és la inclusió i molts altres ajuts, sobretot en l’àmbit educatiu”. Torrents ha assegurat que “ja tenim les persones que ocuparan aquest habitatge de manera temporal, perquè a mesura que puguin resoldre la seva situació social, el podran habitar unes altres”. El conveni subscrit entre l’Ajuntament i Càritas serà vigent per un període de cinc anys, un termini prorrogable per voluntat expressa d’ambdues parts.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article