El Govern crea una guia municipal referent a la cessió obligatòria temporal d’ habitatges buits

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha elaborat una guia adreçada als ens locals sobre la tramitació dels expedients municipals de cessió obligatòria temporal d’habitatges buits.

La titular del Departament de Governació, Meritxell Borràs, ha enviat una carta de presentació de la guia als alcaldes i alcaldesses catalans, en la qual defineix el document com una “eina de suport per als ens locals que respon al compromís adquirit pel Govern i el Departament de Governació de donar tot el suport necessari als ajuntaments en la tasca compartida de garantir l’accés a l’habitatge per a tothom”. La consellera reivindica en la carta la prioritat de l’Executiu català de garantir el dret a l’habitatge i abordar les situacions d’emergència social en aquest àmbit.

La cessió obligatòria temporal d’habitatges buits és un instrument de garantia de la funció social de la propietat i d’augment del parc d’habitatges assequibles de lloguer, previst en l’article 7 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. El document Modelatge sobre l’expedient municipal relatiu a la cessió obligatòria temporal d’habitatges buits descriu les condicions que permeten declarar la cessió obligatòria d'habitatges buits propietat de persones jurídiques per tal d’incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials. La guia incorpora, a més, una descripció detallada de la tramitació del procediment i dels elements que en formen part.

També s’inclou un capítol de recomanacions perquè les tinguin en compte els responsables dels ens locals, així com un glossari de conceptes bàsics. La guia ha estat elaborada pel Departament de Governació en col•laboració amb la Diputació de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, el Consell de Col•legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC. Es pot consultar la Guía a documents adjunts.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article