El 20% de la flota de vehicles de l’ AMB son elèctrics

Cal tenir en compte que el fet d'adquirir vehicles elèctrics en substitució de vehicles amb propulsió de combustibles fòssils ja implica que, durant els 10 anys de vida útil d'aquests nous vehicles, l'AMB estalviarà un 73% de les emissions de CO2 (unes 63 tones de CO2), amb una reducció del consum d'energia del 72% (unes 17 tep).

La Unió Europea ha reconegut els criteris de contractació pública verda (CCPV) que l'AMB va aplicar l'any passat per a l'adquisició de deu vehicles elèctrics Renault ZOE que van substituir vehicles del parc mòbil propulsats per combustible fòssil. La CCPV introdueix criteris ambientals de reducció del carboni en els plecs de condicions tècniques dels contractes. Aquests criteris estan definits al projecte europeu GPP2020 al qual l'AMB està adherida.

Aquest projecte vol difondre arreu d'Europa una contractació pública de baixes emissions de carboni com a suport dels objectius de la UE d'assolir, de cara al 2020, una reducció del 20% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, un augment del 20% en l'ús d'energies renovables i un augment del 20% de l'eficiència energètica. Per calcular aquestes dades de l'impacte ambiental evitat (tCO2 i kWh) en substituir els vehicles de combustible fòssil per vehicles elèctrics, s'ha utilitzat l'eina de càlcul GPP 2020 Office ICT Calculator.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article