Les Termes romanes de Sant Boi de Llobregat considerades bé cultural i patrimonial d'interès nacional

Les Termes romanes de Sant Boi de Llobregat són un jaciment de referència per a l’estudi del territori de la Barcino romana, i també són rellevants per a l’anàlisi del món romà, tant a Catalunya com a la resta de l’Estat.

Les restes conservades d’aquestes termes destaquen per la seva singularitat, atès que el jaciment és un dels exemples més complets i millor conservats d’edificis termals privats a Catalunya, i conté un seguit de característiques que el diferencien de la resta de balnea que formen part d’una vil•la romana. D’altra banda, el seu estat de conservació és excel•lent, ja que es conserva pràcticament tota la planta de l’edifici termal i fins a 4,80 m d’alçada dels murs per sobre del paviment de l’hipocaust, fet excepcional a Catalunya.

A més, atès que s’ha conservat l’edifici termal sencer en bon estat, s’han pogut dur a terme treballs de museïtzació i adequació a la visita pública, convertint el jaciment en un recurs patrimonial excel•lent per a la comprensió dels sistemes termals d’època romana i del món romà en general. La tipologia de les termes respon al tipus lineal angular i el recorregut és retrògrad. Els àmbits que es conserven corresponen a les dependències essencials de les termes, amb l’entrada o vestidor (apodyterium), el lloc per al bany fred (frigidarium i cella piscinalis), l’ambient tebi (tepidarium) i les dues estances càlides (sudatorium i caldarium).

Aquests espais estaven ricament decorats amb pintures murals, paviments de mosaic geomètrics en blanc i negre (encara visibles) i aplacats de marbre. A les dependències càlides es pot observar el sistema subterrani de calefacció per aire calent que passava per sota dels paviments. Les termes eren de caràcter privat (balnea), ja que formaven part d’una vil•la rural, d’època Baix Imperial (entre finals del s. II i principis del s. III dC fins al s. V dC).

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article