Una entitat del tercer sector gestionarà els habitatges buits d’ Esplugues per destinar-los a lloguer social

El ple corresponent a octubre ha aprovat per unanimitat les bases per a l'atorgament de subvencions a entitats del tercer sector que portin a terme projectes de mobilització d'habitatges buits.

D'acord amb les bases reguladores, és previst que l'Ajuntament subvencioni l'activitat que realitzi l'entitat del tercer sector, que consistirà en la captació d'habitatges que estiguin buits -perquè les persones propietàries no l'habiten i tampoc el tenen en lloguer-, així com la gestió del lloguer dels pisos que s'assignaran a les persones usuàries dels serveis socials municipals.

En cas que l'entitat adjudicatària de la subvenció consideri que cal fer obres de rehabilitació d'un dels pisos que es destinin a lloguer social, aquestes obres també seran susceptibles de subvencionar per part de l'Ajuntament. L'entitat del tercer sector també serà l'encarregada de gestionar els habitatges i fer seguiment social de les persones arrendatàries.

Amb aquest programa de subvencions, l'Ajuntament vol garantir el dret a l'habitatge digne a les persones més desafavorides, que les deslliuri de l'exclusió residencial i a la vegada puguin comptar amb un pla d'acompanyament social que faciliti la seva inclusió social.

La mobilització dels habitatges buits i la necessitat d'atendre l'emergència habitacional ha portat a l'Ajuntament a posar en marxa les subvencions per a la gestió d'habitatges buits que realitzarà l'entitat del tercer sector, per evitar que hi hagi pisos buits i facilitar que es puguin assignar a persones en risc d'exclusió residencial.

La quantia màxima dels ajuts a atorgar per al període 2016-2019 és de 175.000 euros, distribuïts en els diferents exercicis pressupostaris (any 2016: 25.000 euros; i anys 2017, 2018 i 2019, 50.000 euros cada exercici pressupostari). Les entitats sense ànim de lucre interessades en la convocatòria de subvencions han de complir el requisit d'estar vinculades a la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i poden presentar sol•licitud fins al 9 de desembre.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article