La pressió veïnal força l’ Ajuntament de Viladecans a implicar-se en el conflicte de La Bóbila de Sales

Les diferents pressions tant ciutadanes http://www.llobregatdigital.cat/12804 com polítiques han donat resultat, l’ Ajuntament de Viladecans ha fet una actuació per començar a endreçar aquest espai ruïnós considerat perill de salut pública.

L'Ajuntament retirarà el fibrociment (uralita) present al recinte de la Bòbila de Sales i endreçarà les edificacions i el seu entorn, atès el deficient estat en què es troben. Serà una actuació avançada de les obres d'urbanització del sector de Llevant. El cost total de les obres s'aproparà a 230.000 euros. L'Ajuntament actuarà subsidiàriament, després d'haver fet un requeriment als propietaris perquè actuessin i no trobar la resposta demandada. El cost de les obres serà posteriorment comptabilitzat com despeses avançades a assumir en la gestió del sector. De fet, l'Ajuntament ja va actuar d'aquesta manera el maig de 2013, fent una primera neteja preventiva.

El Pla d'Urbanització de Llevant –aturat a causa de la crisi- preveu la conservació de la xeme-neia i els elements històrics més importants de l'edifici de la Bòbila de Sales, una construcció de la qual es conserven documents que daten del 1919. La conservació de la xemeneia serà també una feina fexuga, ja que els tècnics municipals i especialitzats han detectat un deteriorament important. Existeix un projecte de rehabilitació amb un pressupost estimat de 95.000 euros. A més del reforçament per a la consolidació de la xemeneia, les actuacions consistiran, pel que fa a les edificacions existents, en la retirada dels elements de coberta i façana ja mig caiguts i l'enderroc de tota la façana de totxana i coberta de fibrociment restant.

A la planta baixa, es retiraran els residus existents a l'interior i es tancaran els accessos als forns laterals i superiors. Als coberts exteriors s'enderrocarà i retirarà l'estructura de formigó i les plaques de fibrociment. Pel que fa al recinte exterior, es retiraran els residus procedents d'abocaments i runes existents. El cost d'aquesta actuació se situa a l'entorn dels 130.000 euros.

La primera obra que s'afrontarà, que ja s'ha adjudicat i està previst que es realitzi durant el mes de febrer, serà la retirada de les restes de fibrociment, tant les que s'ubiquen junt a l'antiga nau (restes de plaques procedents de la seva coberta) com els que hi ha al costat de l'accés (restes procedents de coberta de construcció auxiliar). Es tractarà d'una recollida puntual de les restes de fibrociment actualment caigudes, com a fase prèvia a l'execució posterior de l'enderroc parcial i retirada de la totalitat de les plaques de coberta.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article