La planta de compostatge de Torrelles, la primera de tot l’ estat a tractar la fracció orgànica de residus municipals es renova

Les obres han consistit a construir cinc sitges en la zona de descomposició i a instal•lar un sistema de reg eficient per a cadascuna, que en permet la sectorialització. Es tracta d’una actuació que comporta una clara millora del procés de compostatge i la disminució de les males olors.

El nou sistema instal•lat és el que s’exigeix a les plantes de compostatge de nova construcció. Aquestes millores han estat finançades íntegrament per l’ARC, a través d’una subvenció atorgada als titulars del servei, l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat i l’AMB, provinents del retorn del cànon de residus municipals. Aquesta taxa la paguen els ajuntaments quan duen els residus provinents de la fracció restant al dipòsit controlat. El cost total ha estat de mig milió d’euros.

La de Torrelles va ser la primera planta de compostatge de Catalunya, i de tot l’Estat, en començar a tractar la fracció orgànica de residus municipals (FORM) recollits selectivament, l’any 1996. La instal•lació tracta unes 4.500 tones anuals a l’any de fracció orgànica, provinent dels residus orgànics que els ciutadans de diversos municipis metropolitans recullen selectivament, i produeix al voltant de 1.000 tones de compost a l’any. El compost obtingut al llarg dels darrers anys ha estat de molt bona qualitat, amb certificació per usar-lo en agricultura ecològica.

En l’actualitat s’utilitza tant per a l’agricultura com per a la jardineria. Les característiques singulars de la fracció orgànica suposen un desafiament per a les instal•lacions de tractament, on cal dur a terme una gestió molt adequada per evitar qualsevol tipus de molèstia i, al mateix temps, produir un compost d’alta qualitat. L’aplicació del compost al sòl dóna ple sentit a la recollida selectiva i preserva el valor de la matèria orgànica i els nutrients en relació al tancament dels cicles materials que contribueixen a la conservació i millora de la fertilitat del sòl, a la lluita contra el canvi climàtic i esdevenen un perfecte exemple de bioeconomia circular.

A les plantes de compostatge es realitza un pretractament: s’obren les bosses, s’efectua un triatge dels residus orgànics per extreure'n els impropis, i es barreja la FORM amb residus vegetals prèviament triturats per garantir una adequada porositat i facilitar la descomposició. El procés de compostatge, amb una durada aproximada d’uns 3 mesos, consisteix en facilitar que aquesta barreja de residus orgànics es descompongui, imitant la degradació que té lloc a la natura però de forma controlada i accelerada.

Es tracta d'un procés biooxidatiu produït per un conjunt de microorganismes que actuen sota unes condicions ambientals òptimes de temperatura i humitat. Al finalitzar el procés, el material queda higienitzat i estabilitzat, de manera que ha estat transformat en compost, un producte d’aspecte terrós, de color fosc, olor agradable, semblant a la terra de bosc, i que conserva matèria orgànica i nutrients.

La FORM és una de les fraccions que té major perspectiva de recuperació, ja que permet obtenir, d'una banda, un compost de qualitat i, de l'altra, en el cas de plantes de digestió anaeròbica, biogàs, potencialment valoritzable energèticament. En el Programa General per a la Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2020 (PRECAT20), la gestió de residus orgànics és una prioritat. L’objectiu per a l’any 2020 és que es valoritzi el 60% d’aquests residus.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article