La moció d’ UGT per reduir la contractació d’ empreses multiserveis aprovada al Consell Comarcal del Baix Llobregat

La presentació d’aquesta moció s’emmarca dins de la campanya de la UGT de Catalunya “A igual treball, igual sou” per “denunciar i posar fi al frau i l’explotació laboral que representen aquest tipus d’empreses.”

En aquesta moció, el Consell Comarcal del Baix Llobregat es compromet a fer els passos necessaris per assegurar que els concursos públics no afavoreixen a les empreses multiserveis o a les ETT propietat d’alguna empresa multiservei. Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per a evitar la contractació d’empreses multiserveis amb conveni propi per a prestar serveis públics, i obligar a què aquest tipus d'empreses apliquin les condicions laborals pactades al conveni col•lectiu sectorial que sigui d'aplicació.

Comprometre’s a prendre les mesures de transparència fent públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania dels municipis de la comarca. Publicar la documentació presentada per les empreses que optin a concursos del Consell Comarcal per a la prestació de serveis i instar a que ho facin els Ajuntaments de la comarca, on es detalli la seva raó social, sempre tenint en compte i d’acord amb les lleis de transparència i protecció de dades.

Demanar que els municipis comparteixin amb la ciutadania la informació relativa a les decisions sobre les empreses que han participat en concursos públics, en funció de la seva raó social. Alhora que instar els diferents plens municipals a adaptar les disposicions legals necessàries per a iniciar la seva articulació en el termini màxim d’un any des de l’aprovació de la present moció.

Segons denuncia el sindicat, “les empreses multiserveis o de serveis integrals són aquelles que no tenen una activitat principal com a tal i que presten un ampli ventall de serveis auxiliars (neteja, seguretat, manteniment, hostaleria, transport...) a terceres empreses.”

Per UGT, “aquest tipus d’empreses regulen les condicions laborals mitjançant convenis propis amb condicions laborals i sous mínims, evitant l’aplicació dels convenis col•lectius sectorials. La contractació d’empreses multiserveis suposa per a l’empresa usuària una reducció de costos, però a costa d’una major desregulació de les relacions laborals, empitjorant i precaritzant les condicions laborals i salarials de les persones treballadores que presten serveis a través d’aquestes empreses.”

I finalitzen el seu comunicat denunciant que “els treballadors contractats a través de multiserveis poden arribar a cobrar la meitat que un treballador a qui se li aplica el conveni sectorial corresponent, i moltes vegades fins i tot treballant més hores.”

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article