Fins al diumenge 2 d’ abril s’ incrementen els control de l’ us del mòbil al volant i el respecte als semàfors a zones urbanes

Al llarg de la setmana s’informarà i alertarà els conductors de la xarxa viària d’aquesta campanya policial a través dels panells lluminosos ubicats a les carreteres catalanes amb el missatge CONTROLS POLICIALS DISTRACCIONS.

Aquesta acció, que pretén fer més visible la necessitat d’eradicar les distraccions i el respecte pels semàfors, és la quarta campanya preventiva i integral que es realitza aquest 2017, després de les ja realitzades de seguretat passiva, drogoalcoholèmia i camions. En total, enguany, se’n faran una quinzena. Convé destacar que les distraccions durant la conducció, les més habituals motivades pels telèfons mòbils, estan tenint conseqüències tràgiques a les carreteres.

Tot i això, durant el 2016, i quant als factors concurrents dels accidents amb víctimes que es van registrar, les distraccions es van reduir dos punts i mig (del 31,8% al 28,4%), fet atribuïble a les campanyes de conscienciació i a la tasca de control i vigilància de les policies de trànsit (veure quadre).

Tot i que la normativa permet la utilització de telèfons mòbils a través de sistemes de mans lliures, se’n desaconsella el seu ús atès que també suposen un grau de desatenció que minven les capacitats de reacció durant la circulació. L’SCT recomana que, en la mesura del possible, sigui el copilot el que s’encarregui de la manipulació de tots els aparells electrònics.

En l’article 18 del Reglament General de la Circulació es considera incompatible amb l'obligatòria atenció permanent a la conducció l'ús per part del conductor, amb el vehicle en moviment, de dispositius com pantalles amb accés a Internet, monitors de televisió i reproductors de vídeo o DVD, així com el GPS (article 18.1). També especifica la prohibició d’utilitzar dispositius de telefonia mòbil o qualsevol altre sistema de comunicació que requereixi intervenció manual del conductor (article 18.2).

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article