El Baix Llobregat té 8 punts que presten el Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge

Des de la seva creació l'any 2012, el SIDH, que el presten conjuntament l'Agència Catalana de l'Habitatge, a través del servei de mediació de la Generalitat Ofideute, i la Diputació de Barcelona, amb la col•laboració dels 8 col•legis d'Advocats, els consells comarcals i els municipis, ha atès 5.014 famílies amb problemes de sobreendeutament hipotecari o de lloguer.

D'aquests casos, 1.417 van tenir lloc l'any 2016, i 802, durant el primer trimestre de 2017. En aquest període, s'han tancat 4.022 casos, dels quals 1.677 intermediacions amb entitats financeres, amb un 60% d'acords favorables.

El desplegament del SIDH ja ha assolit una cobertura territorial del 98% a la demarcació de Barcelona. Aquest estiu arribarà als 40 punts d'atenció, que donen servei a 305 municipis durant prop de 400 hores a la setmana.

El SIDH és un servei creat i gestionat per administracions públiques de diferent nivell -com són la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els consells comarcals i els ajuntaments- i es presta conjuntament amb els col•legis d'advocats, que aporten l'expertesa en la matèria com a garantia del millor assessorament jurídic a la ciutadania.

També és una mostra del treball coordinat entre els serveis socials i els d'habitatge, que fins fa uns anys tenien objectius i usuaris diferents però que, arran de la crisi econòmica, han unit els seus esforços per donar resposta als grans problemes relacionats amb l'habitatge que han afectat bona part de la ciutadania.

En aquest sentit, el treball de les Gerències de Benestar Social i Habitatge de la Diputació de Barcelona ha permès una aportació conjunta anual d'aquestes dues gerències de 4.484.344 euros els últims 5 anys, destinats als col•legis d'advocats i als ajuntaments i consells comarcals que acullen el SIDH.

L'objectiu del SIDH és que el ciutadà trobi en el seu propi municipi o comarca una atenció especialitzada, personalitzada i gratuïta davant els problemes de sobre endeutament hipotecari o de lloguer. S'hi pot accedir des dels Serveis Socials municipals, les Oficines Locals d'Habitatge o les Oficines Locals de Consum.

Des de qualsevol d'aquests punts, el ciutadà és adreçat al circuit únic d'actuació que ofereix el SIDH. Allà rep l'assessorament d'un advocat: informació sobre com afrontar el pagament del deute, com reestructurar-lo i, si és el cas, l'elaboració d'una proposta de modificació de les condicions del deute per presentar a l'entitat financera.

Posteriorment, si és necessari, s'intervé davant els bancs a través del servei d'Ofideute de la Generalitat de Catalunya. Els punts SIDH que actualment hi ha en funcionament al Baix Llobregat són en molts casos d'abast supramunicipal o comarcal, i estan ubicats als següents municipis: l'Hospitalet de Llobregat, Castelldefels, el Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat (dos punts SIDH), Esplugues de Llobregat.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article