Neix una comissió per avaluar i fer seguiment de l'acord per millorar la qualitat de l'aire a la conurbació de Barcelona

L’òrgan, presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, i amb el suport tècnic i administratiu de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, tindrà caràcter deliberatiu i de participació, aquest tindrà 20 vocalies;

Un/a representant del Departament d’Interior, del Departament de Salut, del Departament d’Empresa i Coneixement, del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat.

Un/a representant de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, del Servei Català del Trànsit, de l’Autoritat Portuària de Barcelona, del consorci Autoritat del Transport Metropolità, de l’Ajuntament de Barcelona, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de la Diputació de Barcelona i de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà.

Per altra banda, tres representants de l’Associació Catalana de Municipis dels quals un en representació dels municipis de més de 100.000 de l’Àmbit-40, un dels municipis de menys de 100.000 habitants de l’Àmbit-40 i un dels municipis de l’àrea d’influència de l’Àmbit-40 que han adoptat l’Acord.

I tres representants de la Federació Catalana de Municipis dels quals un en representació dels municipis de més de 100.000 de l’ Àmbit-40, un dels municipis de menys de 100.000 habitants de l’Àmbit-40 i un dels municipis de l’àrea d’influència de l’Àmbit-40 que han adoptat l’Acord.

Els estudis realitzats posen en relleu que, a la conurbació de Barcelona, la contaminació urbana es deu a causes estructurals i, per tant, les mesures que cal aplicar també ho han de ser. Ocasionalment, es produeixen episodis breus d’alta contaminació, que requereixen una resposta ràpida i específica per aturar-los.

El Govern de Catalunya va aprovar el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, que desplega un seguit d’actuacions en tots els sectors, especialment en el de la mobilitat, en l’àmbit dels 40 municipis declarats com a zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric (municipis de l’Àmbit-40), a les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules.

Atesa la complexitat dels orígens de la contaminació de l’aire i la dispersió de les competències per actuar, no n’hi ha prou amb l’acció del Govern de la Generalitat per assolir els objectius fixats en el Pla, sinó que és imprescindible la implicació activa de les administracions locals i metropolitanes i la col•laboració responsable de l’Estat.

Per aquest motiu, el passat mes de març es va celebrar una cimera de Qualitat de l’Aire, convocada per la Generalitat de Catalunya i amb l’assistència de l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i els representants de la major part dels ens locals de l’Àmbit-40 i de l’àmbit d’influència, on es va adoptar l’acord institucional del qual avui s’ha creat la Comissió d’avaluació i seguiment.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article