Begues i Sant Climent envien un escrit a la fiscalia perquè deixi sense efecte la instrucció a Policia Local d’ aturar l’ 1O

L’ escrit, impulsat per l’ Associació Catalana de Municipis, I l’ Associació de Municipis per la Independència, és un document genèric que va dirigit a la Fiscal en Cap Provincial de Barcelona, en resposta a la fiscalia, aquesta havia enviat una carta als ajuntaments ordenant que les policies locals assumissin funcions de policia judicial per retenir material relacionat amb el referèndum de l’ 1 d’ octubre o fins i tot enretirar urnes, aquest resa el següent;

“En aquest ajuntament s’ha rebut la seva Instrucció 1/2017 dirigida als Mossos d’Esquadra, complementant la instrucció 2/2017 del Fiscal Superior de Catalunya, per la qual s’ordena que la Policia Local d’aquest municipi, en exercici de les funcions de policia judicial, doni compliment a la Instrucció 2/2017 del Fiscal Superior de Catalunya per la qual, resumidament."

I continua, “ha d’elaborar informe o atestat en relació a les activitats preparatòries del referèndum de les quals tinguin coneixement i ha de remetre la comunicació o informe policial a mode de “notitia criminis” amb caràcter urgent al Fiscal en cap de la Fiscalia territorialment competent, amb còpia per a les unitats de Policia Judicial dels Mossos d’Esquadra, a efectes de coordinació.”

Per altra banda, “ha de practicar les diligències necessàries per acreditar els “fets delictius” i determinar les responsabilitats penals exigibles, i tot allò que els encomani el Fiscal, al qual n’hauran de remetre el resultat, i ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar la consumació o esgotament dels “delictes”, requisant urnes, sobres electorals, impresos electorals, propaganda electoral, elements informàtics i altra material de difusió, promoció o execució del referèndum.”

L’ escrit aclareix que, “la Instrucció 1/2017 entra en contradicció flagrant amb l’Acord adoptat per la “Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial” en la reunió celebrada el dia 15 de juliol de 2015.”

I recorda que, “en aquell acord, punt 2 de la reunió, es determina que, si bé les Policies Locals són Policia Judicial en sentit genèric, no ho són en sentit estricte, ja que la Policia Judicial Específica, d’acord amb l’article 7 del RD 769/1987, sobre regulació de la Policia Judicial, són les Unitats Orgàniques previstes en l’article 30.1 de la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, integrades per membres del Cos Nacional de Policia, Guardia Civil i Policies Autonòmiques.”

Assegurant que,”tan sols les Policies Locals de grans municipis que hagin firmat el Conveni de Col•laboració entre el Ministeri de l’Interior i la FEMP, de 20 de febrer de 2007, podran actuar com a Policia Judicial en un seguit d’infraccions penals que s’especifiquen en el conveni i que es refereixen a les antigues faltes i delictes menys greus.”

Aquesta missiva alerta que, “atesa la irregularitat de la seva Instrucció 1/2017 dirigida als Mossos d’Esquadra , en què es desatén l’esment Acord de la “Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial” , ja que s’atribueixen a les policies locals funcions de policia judicial que no els corresponen”.

Els alcaldes i alcaldessa sol•liciten que, “en el termini de temps més breu possible procedeixi a deixar sense efecte la seva Instrucció 1/2017 dirigida als Mossos d’Esquadra, complementant la instrucció 2/2017 del Fiscal Superior de Catalunya i així ho comuniqui als cos dels Mossos d’Esquadra i a tots els ajuntaments del seu àmbit territorial que disposen d’un cos de Policia Local.”

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article