UPMBALL celebra Assemblea General Ordinària

Ricard Hernando s’incorpora a la Junta Directiva en representació de l’Agrupació d’Empreses de la Plaça Europa, Gran Via i Polígon Pedrosa (APEL’H), que presideix. De la memòria d’activitats del 2013 destaquen les accions de suport a la internacionalització amb la participació de més de 200 empreses.

La Unió Patronal Metal·lúrgica de l’Hospitalet i Baix Llobregat, ha celebrat aquest migdia l’Assemblea General Ordinària anual, a banda d'aprovar-se l’acta de l’anterior Assemblea, així com els comptes anuals i el pressupost per l’any en curs.
Així mateix s’ha presentat la memòria d’activitats de l’exercici 2013, de la que destaquen les més de 40 jornades informatives per informar de tendències i novetats, els serveis de formació i de borsa de treball, els nous serveis i projectes de l’entitat, i les accions de promoció internacional:
En relació al suport o acompanyament a la internacionalització, UPMBALL va organitzar 14 missions comercials a les que van participar un total de 120 empreses, principalment a països dels continents Àsia, Àfrica, i Amèrica. 
També es van realitzar 5 visites i participacions agrupades a fires internacionals del sector metal·lúrgic com ISH Frankfurt, Hannover Messe, EMO Hannover i Midest 2013-Paris, a les que van participar més de 40 empreses, i 5 grups d’exportació en destí a Alemanya, Marroc, Rússia, Turquia i Xile, amb un total de 37 participants. Els grups d’exportació en destí són agrupacions d’empreses per canalitzar les vendes mitjançant la contractació conjunta dels serveis de comercialització, amb un gerent conjunt.
El president d’UPMBALL, Manuel Rosillo, i el Director General, M. Rosa Fiol, han presentat els seus informes relatius a la gestió de l’any 2013 i les novetats de l’any 2014.
D’altra banda, l’Assemblea ha aprovat el nomenament de Ricard Hernando, director de TECRAMCEL, i president de l’Agrupació d’Empreses de la plaça Europa, Gran Via i Polígon Pedrosa (APEL’H), com a nou vocal de la Junta Directiva d’UPMBALL. Aquesta entitat té delegades en membres de la Junta Directiva i en diferents col·laboradors tasques de representació institucional que permeten estar presents en reunions i plens a més de 30 institucions.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article