L'Ajuntament de Castellví vol participar al "Pla d'ajut alimentari"

La regidoria de Serveis Socials de Castellví de Rosanes ha sol·licitat, per segon any consecutiu, poder distribuir al municipi aliments provinents del Pla d’ajuda alimentària a les persones més necessitades de la Unió Europea (UE).
Per fer-ho, des d’aquesta àrea s’ha cursat una proposta local de distribució, via Creu Roja, i en unes setmanes és previst que l’Ajuntament rebi una resposta a la seva proposta. 
L’any 2013, i en el marc de pla d’ajuda alimentària de la Unió Europea, els Serveis Socials municipals van rebre tres lots d’aliments que es van distribuir entre veïns i veïnes del municipi que passen per una situació econòmica precària. Aquesta acció complementa les altres iniciatives que es duen a terme des de Serveis Socials per tal d’atendre les necessitats bàsiques de les famílies de Castellví que es troben en dificultats i que necessiten suport per accedir als aliments de primera necessitat. 
La major part dels recursos del Pla d’ajuda alimentària a les persones més necessitades de la UE provenen directament dels pressupostos de la Unió Europea i a l’estat és el ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient l’encarregat de l’execució del pla, a través del Fons espanyol de garantia agrària (FEGA). Aquest fons col·labora actualment amb la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments i amb Creu Roja Espanyola per dur a terme les tasques d’emmagatzematge i distribució dels aliments. 
En cas d’acceptar-se la petició que ha fet l’Ajuntament de Castellví de Rosanes per aquest 2014, la distribució dels productes es farà, com al 2013, seguint el criteris establerts per Serveis Socials i acceptats per la comissió d’aprovació i seguiment dels ajuts. Des de Serveis Socials se seguiran addicionalment els protocols, requisits i condicions que marca la guia per a entitats/administracions participants en el pla europeu d’ajuda alimentària. 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article