L’aigua domèstica més barata es troba a Martorell

A l’últim ple municipal l’oposició ha obert novament el debat sobre la gestió de l’aigua a Martorell, un debat interessat ja que l’aigua és una de les gestions que es fan des de l’Ajuntament de Martorell.

Una part significativa del rebut de l’aigua va destinat a impostos generals i al cànon de l’ACA, aquests dos conceptes han pujat a Martorell com ho han fet a tots els municipis del país. Pel que fa al preu de l’aigua, segons una comparativa dels preus publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que inclou el Baix Llobregat i l’àrea metropolitana, Martorell és objectivament la població que té l’aigua més barata amb un cost de 4,96€ al mes. Des d’ el consistori es continua insistint que el servei municipal d’aigua és de titularitat pública, el titular és l'Ajuntament de Martorell però el servei el presta l'empresa Sorea.
Josep Casasayas, regidor d’hisenda justifica aquesta externalització “Vam decidir externalitzar la gestió de l’aigua perquè l’etapa del tripartit d’esquerres a l’Ajuntament va generar unes pèrdues de 881.378,1€ sent la titular de la gestió l’aleshores regidora de Medi Ambient, Teresa Ordóñez, d’ICV. També havíem de fer un pas endavant, professionalitzant, especialitzant i modernitzar-ne l’estructura.” La qualitat de l’aigua és un paràmetre amb mesura objectiva, Sorea s’encarrega de fer els controls de qualitat fixats per la legislació i d’informar en cas de detectar qualsevol anomalia. El 2013 es van realitzar 60 analítiques ordinàries en un laboratori acreditat i en cada analítica es controlen 53 paràmetres microbiològics, químics, organolèptics in situ prenent valors bàsics de clor, olor i gust de l’aigua. L’any passat es van fer 624 exàmens organolèptics i 2.190 determinacions in situ de clor, per Casasayas “No només hem millorat en la qualitat de l’aigua sinó que tenint la mateixa aigua que la resta de poblacions properes és la més barata.”
Sorea ha fet inversions per valor de 1.117,964,23€, en millores a la xarxa pública d’abastament d’aigua a Martorell, i s’han fet altres tasques de manteniment. La planta de tractament de ferro i manganès de l’aigua dels pous de la cobeta d’Abrera s’executarà en el termini màxim de dos anys des que l’Agència Catalana de l’Aigua traslladi la resolució que autoritzi al servei a extreure 3 Hm3/any dels pous. Pel regidor “Mentre no tinguem l’autorització de l’ACA, la planta de tractament no ens és necessària. D’altra banda, el dipòsit de 5000 m3 a la cota 155 de Pou del Merli és una inversió que està prevista per donar servei als 1.800 habitatges programats en el futur barri de la Sínia.” El termini per la construcció d’aquest dipòsit és de dos anys des de l’inici de les obres d’urbanització de la Sínia, i pel que fa a la planta de recloració del Congost el termini màxim perquè la planta estigui operativa és el 30 de juny de 2015.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article