UGT és pessimista amb les dades d'atur de Juliol

Aquest mes l’atur s’ha reduït a totes les províncies catalanes: a Lleida, en un 1,10% (25.976 persones en situació d’atur); a Girona, en un 0,96% (48.886 persones en situació d’atur); a Tarragona, en un 1,38% (64.259 persones aturades), i a Barcelona, en un 0,08% (429.110 persones en situació d’atur). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 4,13% de Tarragona i el 7,79% de Lleida. En relació als diferents grups de població, observem que s’ha reduït l’atur tant entre els homes com entre les dones: un 1,68% entre els homes (4.727 homes menys en situació d’atur).
En el cas de les dones, ha augmentat l’atur, sent un 0.95% més les dones que s’han quedat en situació d’atur (2744 més en situació d’atur). Respecte a l’atur registrat del mes de juliol de l’any anterior, observem que aquest també s’ha reduït: un 9,70%% en el cas dels homes (29.633 aturats menys) i un 4,12% en el de les dones (12.565 dones aturades menys). Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de juliol en 34.592 joves. Aquesta xifra representa un augment respecte al mes anterior d’un 0,55%, amb 188 joves més en situació d’atur, i un descens respecte al mes de juliol de 2013 d’un 8,17%, amb 3.079 joves menys aturats.
Respecte a la població estrangera, aquest mes registra un total de 107.592 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció d’un 3,1% respecte al mes anterior, i un descens d’un 10,0% respecte al mateix període de l’any anterior. La població estrangera representa aquest mes de juliol el 18,93% del total de l’atur a Catalunya. Aquest mes, l’atur s’ha reduït a tots els sectors a excepció dels serveis i del grups de persones sense ocupació anterior. Així s’ha reduït en un 3,20% a la construcció (2.430 persones menys en situació d’atur), 1,75% a la indústria (1.427 persones menys aturades), 1,41% a l’agricultura (182 persones menys desocupades) i ha augmentat als serveis, un 3,33% (1.899 persones més a l’atur) i un 0,52% en el col·lectiu de sense ocupació anterior (157 persones més desocupades). Pel que fa a la variació interanual, l’atur ha disminuït en tots els sectors a excepció de l’agricultura i el grup de sense ocupació anterior en què l’atur ha augmentat.
Així en el sector construcció s’ha reduït en un 18,28 (16.454 persones menys a l’atur), en el sector de la indústria s’ha reduït en un 12,09% (11.028 persones menys desocupades), en el sector de serveis s’ha reduït en un 4.49% (17.322 persones menys a l’atur) i en canvi, en l’agricultura ha augmentat l’atur en un 9.52% (quedant 1104 persones més a l’atur respecte l’any passat) i les persones sense ocupació anterior que han augmentat en un 4.77% (1502 persones més en situació de desocupació). En relació a la contractació, aquest mes de juliol s’han signat un total de 271.151, 43532 contractes més que el darrer mes de juny. D’aquests, 31.521 s’han signat més a la província de Barcelona, 4302 contractes més a Lleida, 3949 contractes més a Girona i a Tarragona, 3760 contractes més. La contractació indefinida ha augmentat respecte al mes anterior, amb 1782 contractes indefinits més, respecte el mes de juliol de 2013. A Barcelona, s’han produït 1719 contractes més que al mes anterior; a Girona, 1 contracte més, a Lleida, 27 contractes més i a Tarragona, 35 contractes més. La contractació indefinida representa el 11,69% del total de la contractació d’aquest mes. La contractació temporal ha incrementat respecte al mes de juny en 41.750 contractes. El 81,31% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, en front al l’11,69% Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes de juliol hi havia 2.999.099 persones afiliades, xifra que representa un increment de 23.164 persones afiliades (+0,78%) respecte al mes de juny, i 62.521 persones més (+2,13%) respecte al mateix període de l’any anterior.
Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 59,37%. En aquest sentit, de les persones registrades a les oficines de treball en situació de desocupació, el 40,63%, no cobren prestació o subsidi per desocupació, concretament 231.689. Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda activa d’inserció arriba aquest mes al 51,83% del total de les persones que reben una prestació.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article