Collbató obre la convocatòria per contractar sis persones en situació d’atur

Ja es troba obert el procés per a la contractació de sis persones del municipi que es trobin en situació d’atur en el marc del Pla d’Ocupació Local que promou l’Ajuntament de Collbató amb la subvenció de la Diputació de Barcelona.

Aquestes persones beneficiàries duran a terme diferents tasques destinades a serveis públics essencials o prioritaris per al municipi. D’aquesta manera es contractarà per un període de sis mesos un ajudant de jardineria, un ajudant d’electricista, un ajudant d’obres, dos ajudants per a la neteja viària i de les instal·lacions a l’aire lliure i un auxiliar de neteja d’instal·lacions municipals. La retribució serà de 850 € bruts mensuals. Les persones interessades a prendre part del programa han de realitzar la corresponent sol·licitud mitjançant la instància que se’ls hi facilitarà a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14 h i els dijous de 17 a 19 h. A més de manifestar que es reuneixen totes les condicions requerides, les persones sol·licitants hauran de presentar fotocòpia del NIF o NIE, currículum vitae actualitzat, original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa d’estar inscrits al SOC i original o fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article