Esplugues aprova sancionar a les entitats bancàries que tinguin pisos sense ocupar

L’Ajuntament d’Esplugues ha acordat sancionar les entitats bancàries que mantinguin pisos buits. Segon el cens elaborat pel consistori, 37 habitatges propietat dels bancs es troben actualment en aquesta situació.

En 26 casos, les entitats han accedit a la proposta de l’Ajuntament de dedicar els pisos buits a lloguer social i ja s’està treballant conjuntament per definir la fórmula exacta. En els 11 casos restants, el consistori està pendent d’iniciar en breu els expedients sancionadors contra les entitats titulars. Entre d’altres mesures, es baralla que les penalitzacions es concretin a través de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles). 178.000 euros en ajuts per evitar la pèrdua de l’habitatge Paral·lelament a la negociació amb els bancs per promoure el lloguer social i a les gestions del Servei Municipal d’Intermediació Hipotecària (que en dos anys ha evitat 43 possibles desnonaments, amb 25 renegociacions de les condicions del lloguer i 18 novacions o carències hipotecàries, i ha aconseguit 4 dacions en pagament), l’Ajuntament d’Esplugues, en col·laboració amb Cáritas, ha destinat en els darrers dos anys 178.565 euros a la concessió d’ajuts d’emergència relacionats amb el manteniment de l’habitatge i per pal·liar situacions de pobresa energètica.
Mentre que en 2013 la partida més quantiosa va ser la destinada a evitar la pèrdua de l’habitatge o contribuir a l’accés a un de lloguer nou (més de 84.000 euros), en 2014 aquestes ajudes han minvat fins als 25.000 euros; però destaca l’augment de les concedides per pagar els subministraments energètics (de 13.000 a 21.000 euros) i per a despeses bàsiques com les escolars (de 7.000 a 14.000 euros). Per respondre a aquesta evolució, l’Ajuntament s’ha adherit recentment al Programa metropolità de mesures contra la pobresa energètica que impulsa l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en col·laboració amb els consistoris metropolitans i les companyies distribuïdores d’aigua, gas i electricitat d’aquest àmbit territorial. En el cas d’Esplugues, el fons previst per a aquest programa és de 137.000 euros.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article