La taxa d’ estacionament a la platja del Prat s’ incrementarà un 33% el 2019

Societat.

Clatellada als no residents del Prat per accedir amb vehicle a les platges pratenques.
Clatellada als no residents del Prat per accedir amb vehicle a les platges pratenques.

El ple municipal del Prat de Llobregat ha aprovat al ple d’octubre, les ordenances fiscals i dels preus públics per al 2019. Les ordenances preveuen un increment de prop de l’1% de la majoria de taxes i impostos municipals, per sota de l’augment de l’IPC (del 2,2% entre agost de 2017 i agost de 2018). 

Les noves ordenances s’aprovaran definitivament abans de l’1 de gener de 2019, quan entraran en vigor. Les ordenances fiscals de l’any vinent també preveuen mantenir les bonificacions fiscals que es van posar en marxa durant el període més intens de la crisi econòmica.

En el cas de l’Impost de Béns Immobles (IBI), es mantindran els ajuts del 50% sobre la quota de l’IBI urbà sobre habitatges habituals en el cas de les persones amb escassa capacitat econòmica, pensionistes, persones aturades de llarga durada i famílies monoparentals. També es mantenen les bonificacions en l’impost sobre construccions i instal•lacions i l’exempció total en la llicència d’obres, en el cas d’inici d’activitats.

També es mantenen exemptes d’abonar ambdues taxes les actuacions derivades de l’ITE, la Inspecció Tècnica d’Edificis realitzada per un tècnic competent per determinar el seu estat i orientar-ne els propietaris sobre les actuacions a realitzar.

En el cas de la taxa per la recollida i gestió de residus comercials, també es manté la bonificació del 100% per als establiments amb una superfície inferior a 300 m2. També és manté l'exempció per inici d'activitat per a aquesta taxa, així com per a la de prestació de serveis sanitaris.

Pel que fa a les escoles bressol municipals, es manté la tarifació social sense variacions i es treuen del còmput de la renda familiar les pensions per aliments, igual que passa amb l’IRPF.

Només experimenten variacions superiors a l’1% la taxa per a l’ocupació de la via pública que hauran d’abonar les entitats financeres per tenir caixers automàtics al carrer i el preu de l’aparcament de la platja per als no residents al Prat. En el cas de la taxa per als caixers, pujarà dels 303 euros anuals de 2018 als 700 euros anuals de 2019.

Es considera que així la major pressió fiscal recau sobre aquelles entitats que tenen més recursos econòmics, havent traslladat les entitats financeres el seu negoci de l’interior de les oficines a la via pública.

En el cas de la taxa d’estacionament a la platja, s’incrementen un 33% les tarifes de l’aparcament de la platja (2€/hora enlloc de la tarifa actual d’1,5 €/hora) .

L’augment no afectarà les persones empadronades al Prat de Llobregat i amb el vehicle matriculat al municipi, que hi podran aparcar gratuïtament com fins ara.

L’augment de la tarifa a les persones no residents al Prat es considera necessària per ajudar a cobrir els costos del servei, encara que seguirà sent deficitari, atès que el cost del lloguer que l’Ajuntament paga a AENA – de qui depenen aquests terrenys- és de 178.192 € anuals.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article