Olesa presenta al•legacions al Pla director d’infraestructures (PDUI) de la ròtula Martorell-Abrera

Societat.

Olesa presenta al•legacions al Pla director d’infraestructures (PDUI) de la ròtula Martorell-Abrera
Olesa presenta al•legacions al Pla director d’infraestructures (PDUI) de la ròtula Martorell-Abrera

El Pla neix amb moltes reticències, ja que fa poc Abrera votava per unanimitat en contra d’ aquesta infraestructura per considerar que, “suposa una transformació forçada que tindrà conseqüències greus sobre la població i la seva salut, i sobre l’entorn natural,” per la seva banda Olesa ha presentat al•legacions que detallen (advertim), en un extensíssim comunicat.

El PDUI abasta els municipis d’Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Martorell, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes i Castellbisbal i ordena els aspectes relacionats amb les infraestructures viaries i ferroviàries existents i previstes en aquest àmbit, per tal de garantir la disponibilitat de sòl necessària per implantar nous corredors i reconvertir els actuals.

Entre les al•legacions es proposa el trasllat de la via del ferrocarril a una posició paral•lela a l’actual C-55, la millora de l’accés a l’autovia B-40 i també de l’accés principal a Olesa des de la C-55, una nova estació intermodal amb el tren orbital o la millora de la carretera BV-1201.

Entre d’altres objectius, el PDUI busca jerarquitzar les infraestructures viàries i ferroviàries sota criteris de racionalitat territorial, optimització del seu ús i minimització de l’impacte ambiental; i traslladar part del trànsit viari de llarg recorregut cap a l’exterior dels nuclis urbans.

També busca definir un sistema de bulevards dintre de la xarxa viària per connectar les àrees urbanes, amb carrils bici i itineraris per a vianants; i situar el ferrocarril en una posició central, definint nous intercanviadors i potenciant el seu ús per al transport de mercaderies. Quant a actuacions a la xarxa viària, el PDUI té diferents propostes.

Sobre els eixos territorials, es proposa una nova connexió directa entre la B-40 i l’autovia A-2 mitjançant un traçat en túnel sota el nucli urbà d’Abrera, que completarà els moviments del nus de l’A-2 amb la B-40 i el Cinturó Oest.

També es proposen altres actuacions en les vies interurbanes per millorar la funcionalitat dels grans eixos territorials. El PDUI també pretén fer una estructuració de les vies secundàries i interurbanes, ja que aquestes connecten els eixos territorials i permeten oferir alternatives a l’actual trànsit de l’A-2.

Dins d’aquesta categoria de vies, la variant de la C-55 canalitza el trànsit del corredor del Llobregat fins a la A-2. En aquest cas, el PDUI proposa un traçat que suprimeix la via prevista pel marge esquerre del riu i la substitueix per un túnel sota del nucli d’Abrera, paral•lel a l’esmentat anteriorment, fins al nus de can Amat.

La proposta es completa unint la C-55 i la BV-1201 a través de la variant d’Olesa de Montserrat per l’interior del sector industrial Can Singla. Segons la Generalitat, amb aquesta solució s’evita afectar la plana fluvial del riu Llobregat.

Dues de les al•legacions de l’Ajuntament d’Olesa incideixen, precisament, en la carretera BV-1201 i en la C-55. Quant a la BV-1201 l’Ajuntament sol•licita la millora del seu traçat, mantenint els dos carrils en tot el recorregut.

Quant a la carretera C-55, l’Ajuntament d’Olesa demana que el PDUI contempli la millora de l’accés principal a Olesa des d’aquesta via, concretament l’entrada sud.

El que es proposa és el que es recull al nou POUM que s’està tramitant, que planteja la previsió de vies laterals de servei a costat i costat de la carretera C-55, des de la rotonda de l’entrada sud dins la rotonda de la Flora, imprescindibles per a donar accés als polígons industrials i serveis previstos i per a connectar amb la xarxa de carrers.

La via lateral nord permetria recollir les vies que baixaran des de l’Eixample i que ordenaran els espais destinats al nou camp de futbol i les activitats terciàries, comercials i esportives complementàries. La via lateral sud resoldria la connexió entre els polígons Catex-Molí i la Flora, avui inexistent.

La proposta d’ordenació inclou uns passos sota la carretera i la via del tren que faciliten l’accés al parc fluvial del riu Llobregat des del nucli urbà. A més, l’Ajuntament d’Olesa també demana un millor accés al nucli urbà des de l’autovia B-40, per can Singla.

En aquest cas, el PDUI adopta la solució propugnada precisament per l’Ajuntament, ja que aquesta via finalment no serà la que substitueixi a la C-55, sinó simplement un accés des d’Olesa a la autovia B-40, amb una capacitat inferior a la prevista en altres escenaris.

Ara bé, es demana una millor connectivitat de les vies laterals per donar rendibilitat a aquest accés, proposant una rotonda més gran a la planificada al costat del cementiri de can Singla, que millora l’accés a les dues vies laterals i l’accés al cementiri.

Aquestes vies laterals es consideren bàsiques per donar accés als polígons industrials de can Singla i de Vilapou, i també a altres àmbits de sòl urbà i urbanitzable.

Pel que fa a la reordenació de la xarxa viària suburbana, les apostes més rellevants del PDUI són recuperar la continuïtat entre els municipis i millorar la dotació de vies transversals.

També treballa per garantir l’accés a la xarxa de primer ordre i per especialitzar alguns carrers com a eixos cívics. En aquest sentit, el PDUI proposa la creació d’una xarxa de bulevards urbans, entesos com a eixos cívics d’un carril per sentit per al trànsit motoritzat, amb preferència per al transport públic, així com carril bici i itinerari per a vianants.

El principal és el bulevard Llobregat, que uneix el centre de Martorell, la recta de SEAT, Abrera i Olesa de Montserrat per l’antiga N-II i la C-55 reconvertida. El bulevard Anoia, d’altra banda, correspon a la Rambla de les Bòbiles i l’actual traçat de la carretera de Piera, un cop desdoblada la carretera B-224.

La proposta es complementa amb un sistema de vies transversals que connecten entre elles les carreteres que discorren paral•leles als rius Llobregat i Anoia. El seu objectiu es superar la barrera que suposen aquestes grans infraestructures i crear una xarxa que connecti àmbits urbans i rurals.

La xarxa de carrils bici es complementarà amb una altra de camins rurals i propers als espais fluvials. En aquest cas, les al•legacions de l’Ajuntament d’Olesa al Pla Director d’Infraestructures demanen que el camí del Riu es mantingui al marge esquerra del riu Llobregat.

En l’àmbit de la xarxa viària, una de les al•legacions de l’Ajuntament d’Olesa proposa eliminar per sempre l’estudi de la carretera de connexió Ronda del Vallés a Olesa amb la C-16, a Vacarisses, ja que la connexió de l’A-2 amb la C-16 es fa ja amb la ronda del Vallès (B-40) des d’Abrera a Viladecavalls, pel que s’entén que esdevé una duplicitat innecessària.

Quant a les propostes de la xarxa ferroviària, les propostes del PDUI busquen dotar d’infraestructura àrees que encara no disposen de connexió o que necessiten millorar-la; superar l’actual sistema radial, i incrementar el pes del sistema ferroviari en el transport de mercaderies. A més de l’Eix Transversal Ferroviari (ETF) i de la Línia Orbital Ferroviària (LOF), el PDUI posa l’èmfasi en els intercanviadors.

Pel que fa a les infraestructures per a passatgers, inclou el nou intercanviador LOF-Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a la recta de SEAT, cridat a esdevenir el centre d’un nou pol de centralitat urbana. Se situa en el traçat de la variant de la línia Llobregat-Anoia d’FGC entre Abrera i l’estació de Martorell-Enllaç.

Precisament, una de les al•legacions presentada per l’Ajuntament d’Olesa proposa preveure una estació a la cruïlla amb la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Barcelona-Manresa en forma de intercanviador entre aquesta línia i la línia Orbital.

L’Ajuntament proposa situar l’estació al costat de l’actual C-55, en el creuament de FGC amb el tren orbital, acostant-la al nucli d’Olesa de forma que sigui mes accessible.

Seria una estació intermodal amb FGC, per millorar el accés de la ciutadania cap al Vallés en transport públic. De fet, segons el regidor de Planejament, Joan Segado, el seu cost és molt inferior comparat amb una variant de la línia R-15 Martorell–Abrera.

En les actuacions dins la xarxa ferroviària, una altra de les al•legacions de l’Ajuntament d’Olesa al PDUI proposa el trasllat de la via del ferrocarril a una posició paral•lela a l’actual C-55, tal com es proposa en el POUM que s’està redactant.

D’aquesta manera s’obre la possibilitat d’incorporar els terrenys intermitjos, avui sense accés, a l’eixample d’Olesa, que es podrien destinar a activitats terciàries i equipaments, ordenació que també permet donar solució al trasllat del camp de futbol des de la seva actual ubicació.

Es demana, en conseqüència, que el PDUI atengui a la històrica reivindicació d’Olesa de Montserrat d’eliminar la forta barrera que suposa el traçat ferroviari, que dificulta l’accés al parc fluvial del Llobregat i impedeix la integració dels terrenys urbanitzables, situats entre el ferrocarril i la carretera C-55, a l’Eixample, operació que permetria també donar resposta als grans dèficits de l’Eixample en matèria d’espais lliures, equipaments i serveis.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article