Olesa subvencionarà el 50% de l’IBI a les famílies monoparentals

Societat.

Vista aèria d’ Olesa.
Vista aèria d’ Olesa.

El consistori acaba d’aprovar les bases per a l’atorgament d’una subvenció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a les persones titulars de família monoparental.

Poden sol•licitar la subvenció les famílies que tinguin la condició de família monoparental i constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual, la subvenció que s'atorgarà serà del 50% de la quota de l'impost.

Entre d’altres requisits que s'han de complir és que el sol•licitant de la subvenció sigui el titular d’una família monoparental, que sigui el seu domicili habitual i que no tingui cap altre immoble, que la renda de la unitat de convivència de l’exercici 2017 sigui inferior a 4 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples vigent (IPREM), o que estigui al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, entre d’altres.

Les sol•licituds i documentació a aportar, com el DNI, el títol de família monoparental, el formulari de petició i el de dades bancàries s'hauran de presentar a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament d’Olesa.

Properament es publicarà el termini per a presentar les sol•licituds però ja es pot descarregar (a documents adjunts) les bases amb els requisits i documentació necessària per a sol•licitar la subvenció.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article