La multimodalitat es comença a implantar al Baix Llobregat

Societat.

La multimodalitat es comença a implantar al Baix Llobregat
La multimodalitat es comença a implantar al Baix Llobregat

Sota aquest repte, s'ha celebrat una nova Jornada tècnica de mobilitat organitzada per la Diputació de Barcelona.

Aquesta, en la que hi han participat tècnics i responsables de mobilitat, s'emmarca en la declaració del 2018 com a any de la multimodalitat per part de la Comissió Europea.

Entre els participants a la jornada, el professor de Transport i director del Transport Research Institute de la Universitat Edinburgh Napie, Tom Rye, ha centrat la seva intervenció en els avantatges, tant mediambientals com per a la salut de les persones, en la combinació de diferents modalitats de transport en els seus desplaçaments, ja sigui per feina o per oci, ja que redueixen les congestions de vehicles i, conseqüentment, les emissions, i per consegüentment, una millora en l'alternativa d'ús del vehicle privat.

En aquest sentit, és important posar tots els elements necessaris per facilitar la multimodalitat en els intercanviadors modals per poder atendre les diverses etapes del desplaçament.

En una línia similar ha estat l'aportació del director tècnic de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Lluís Alegre, que ha volgut ressaltar les accions per facilitar la mutimodalitat en l'àmbit metropolità, amb la creació d'intercanviadors que possibiliten l'ús de diversos mitjans de transport per unj mateix desplaçament, com pot ser el cotxe particular, l'autobús o tren, juntament amb altres vehicles com les bicicletes, les bicis elèctriques o el patinet.

En aquesta línia, és necessari incloure un sistema tarifari que permetre la integració dels serveis facilitant que els usuaris puguin comprar paquets de mobilitat, siguin quins siguin els serveis que els integrin.

Un gran repte de les solucions integrades de mobilitat passa per disposar d'informació de qualitat en tots els serveis i, sobretot, informació que també pugui ser integrada i oferir solucions de mobilitat porta a porta, que combinen tots els mitjans de transport que conformen la cadena modal.

Un altre dels aspectes rellevants per a impulsar la multimodalitat és un marc institucional, sovint publicoprivat, que permeti assegurar el conjunt del servei de mobilitat i també el seu finançament a partir de les aportacions de tots els agents implicats.

En la jornada també s'han presentat algunes experiències en aquesta línia com son intermodalitat cotxe-transport públic: Park & Ride, sisistemes d'aportació a corredors principals, o sistemes d'última milla: tren + bici, amb casos específics com els aparcaments d'intercanvi metropolitans com el de Castelldefels, l'accés amb transport públics a espais singulars d'alta freqüentació, com són els parcs naturals del Montseny i de Santy Llorenç del Munt i l'Obac, o l'aportació de mobilitat sostenible amb tren i bicicleta a Santa Maria de Palautordera, entre d'altres experiències d'èxit.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article