El pressupost total de l’ AMB arribarà quasi als 1.800MEUR

Societat.

En termes quantitatius, és el   tercer pressupost del sector públic de Catalunya, darrera dels de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.
En termes quantitatius, és el tercer pressupost del sector públic de Catalunya, darrera dels de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona.

El Consell Metropolità corresponent al mes d’octubre ha aprovat en la seva fase inicial els pressupostos de l’AMB per al 2019.

El Pressupost General de l’AMB per a 2019 inclou el propi de l’AMB, que ascendeix a 751 milions d’euros, i els estats de previsió dels seu organisme autònom l’Institut Metropolità del Taxi, el seu ens públic empresarial d'habitatge IMPSOL i les societats de les que participa íntegra o majoritàriament: Transports de Barcelona SA, Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA.

AMB Informació i Serveis SA, Projectes i Serveis de Mobilitat SA i Transports Metropolitans de Barcelona SL. ( 1.403 milions d’euros), i, compleix els objectius d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i el límit d’endeutament. El Pressupost per a 2019 experimenta un creixement del 9,7% en relació al Pressupost aprovat per a 2019.

Aquest creixement s’esdevé principalment per la dotació de recursos per dur a terme la integració tarifària dels 18 municipis metropolitans de la segona corona; l’increment de les dotacions destinades al finançament del STP en règim de gestió indirecta i l’Increment de l’aportació a l’ATM finançament del transport públic de viatgers.

La gestió integral dels residus i el seu impacte ambiental, la dotació de recursos per completar l’execució del Pla d’Inversions Metropolità aprovat pel mandat, i la dotació per assumir situacions de vulnerabilitat energètica a través del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals.

Les xifres que mes es poden relacionar directament amb el Baix Llobregat son les respectives a el tribut metropolità ( 123,296 M€), aquest creix un 2,2% respecte el 2018 i incorpora la previsió d’ingrés per la integració dels municipis de la segona corona; La TMTR, amb un import de 124,74 M €, presenta un creixement del 5,25% respecte l’any passat.

Els ingressos vinculats a la recollida selectiva, triatge d’envasos, valorització energètica i els preus tractament de residus, amb un total de 35,94M€.

Pel que respecte als cànons es preveu el de l’empresa AB empresa metropolitana que es manté en 15M i els ingressos pel cànon de la concessió del servei AEROBÚS -13,33M€- , i del cànon per la concessió del servei de transport urbà de viatgers en autobús amb finalitat cultural i turística 6,25M.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article