Les policies locals podran fer servir les anomenades pistoles “Taser”

Societat.

El protocol es farà públic, en breu, mitjançant resolució del conseller d’Interior.
El protocol es farà públic, en breu, mitjançant resolució del conseller d’Interior.

El seu ús és restringit als membres del cos de la policia local en funcions de responsables de servei, expressament autoritzats i que hagin superat la formació teoricopràctica necessària per a l’ús d’aquesta eina policial.

La formació, dissenyada i impartida per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), ha d’incloure aspectes relatius a la manipulació, el manteniment i la utilització correcta de l’eina, però també coneixements teòrics sobre els procediments de treball i les normes deontològiques que s’apliquen en la utilització d’armes i eines d’ús policial, així com coneixements teoricopràctics sobre la utilització del desfibril•lador extern automàtic (DEA), i ha de tenir caràcter continuat.

Segons el protocol d’ús, només s’han d’utilitzar les eines i les armes d’ús policial en les situacions en què hi hagi un risc racionalment greu per a la vida o la integritat física dels agents o de terceres persones, o danys que puguin comportar un risc greu per a la seguretat ciutadana.

Per últim, i atès que l’ús de la força és l’últim recurs, la utilització de les tàser requereix l’adequació als principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat. La reunió de la Comissió també ha servit per posar en comú diversos aspectes en matèria de col•laboració i coordinació entre les diferents policies locals i el cos de Mossos d’Esquadra.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article