Els anomenats “aparcaments d’ intercanvi” per potenciar l’ us del transport públic es consolidaran al Baix Llobregat arribant fins a 6 municipis

Societat.

Espai “P+R a Sant Joan Despí”.
Espai “P+R a Sant Joan Despí”.

Segons un estudi del RACC, el de Sant Joan Despí i Castelldefels, són dos dels tres més valorats de tot l’àmbit d’estudi.

Aquests aparcaments, que es van posar en marxa el febrer de 2018 com a prova pilot, disposen de places exclusives per a usuaris del transport públic al costat d’estacions ferroviàries i es gestionen via l’app AMB P+R.

L’auditoria del RACC, segons apunta el mateix informe, neix de la necessitat d’analitzar el funcionament i la qualitat dels aparcaments de dissuasió per a vehicles que hi ha a les estacions de ferrocarril de la regió metropolitana de Barcelona, anomenats aparcaments d’enllaç o park&ride.

Aquesta auditoria, que ha analitzat i avaluat 10 d’aquests aparcaments i ha enquestat 500 usuaris, n’avalua l’adequació perquè realment facilitin l’intercanvi modal entre el vehicle privat motoritzat i el transport públic. “Properament arribaran a cinc municipis metropolitans més: Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern, Gavà, Barberà del Vallès i el Papiol”, ha exposat el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda.

L’estudi del RACC també valora positivament i destaca l’app AMB P+R com a eina de gestió i ús del servei. Aquesta aplicació, disponible per a IOS i Android, gratuïtament, permet a l’usuari fer ús del servei de manera gratuïta i dona a conèixer en temps real el nivell d’ocupació en cada moment i si hi ha disponibilitat de places.

A data d’avui, des que es va posar en funcionament el febrer de 2018, hi ha un total de 1.802 usuaris registrats. Analitzant els usuaris actius per la zona (amb com a mínim, un ús del servei), hi ha 952 usuaris actius a Castelldefels i 437 usuaris a Sant Joan Despí.

D’usuaris actius setmanals en cada municipi (que com a mínim en facin un ús d’un dia per setmana), són 157 usuaris a Castelldefels i 84 a Sant Joan Despí.

Els que el fan servir amb més freqüència ( més de tres usos per setmana), són 61 usuaris a Castelldefels i 35 a Sant Joan Despí. El servei P+R funciona de manera similar a les zones blaves i verdes o a altres zones regulades d’estacionament, disposa de places exclusives per als usuaris del servei P+R, amb la corresponent senyalització, i funciona mitjançant l’aplicació mòbil per als usuaris, per tal de dur a terme el control del servei (AMB P+R), i una màquina comprovadora.

Amb aquesta darrera, l’usuari ha de justificar l’ús del transport públic mitjançant l’autorització dels seus títols de transport. L’horari de funcionament del servei d’aparcament P+R va lligat als horaris dels trens que circulen per l’estació de ferrocarril i a la setmana laboral de 5 dies dels potencials usuaris del servei: de dilluns a divendres feiners, de 5.00 h a 23.00 h.

En aquests casos es du a terme un control de vigilància de la zona de l’aparcament d’enllaç mitjançant vigilants privats o policia local del municipi.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article