Quasi el 5% de les 163 entitats adherides al Programa d'acords voluntaris per a la reducció de CO2 son del Baix Llobregat

Societat.

Una imatge de la presentació de l’ informe.
Una imatge de la presentació de l’ informe.

El Programa d’acords voluntaris va néixer a mitjans del 2010 amb l’objectiu que les organitzacions disposessin d’un marc on poder mostrar el seu compromís amb la reducció d’emissions de GEH.

En vuit anys se n’hi han adherit 163, la majoria de les quals han optat per accions encaminades a la reducció del consum energètic, amb la disminució de costos que comporta. La tipologia de les organitzacions adherides és molt variada, l’empresa privada és la més representada, amb un 71%.

Les entitats de l’administració pública representen el 13%, les organitzacions sense ànim de lucre conformen el 10% i un 6% són altres tipus d’organització, com els consorcis.

Des d’un punt de vista sectorial, la posició més destacada l’ocupen les consultories i enginyeries, especialment les dedicades a qüestions ambientals, juntament amb la indústria. De la indústria, els principals sectors representats són l’alimentari, el metal•lúrgic i el paperer.

Altres sectors compromesos amb els Acords Voluntaris són l’administració pública, les organitzacions de logística i les entitats amb finalitats socials i d’educació i salut. El volum més important és el que està relacionat amb la racionalització del consum elèctric, que representa un 50% de les actuacions.

Per disminuir el consum s’han implementat millores com fer més eficient la il•luminació i la climatització, realitzar monitoratges del consum, o instal•lar regulacions automàtiques. Un 16% de les organitzacions duen a terme actuacions de sensibilització, tant entre els seus treballadors com per als clients.

Un 9% de les mesures implementades van adreçades a reduir altres emissions com les derivades del consum d’aigua, de la gestió de residus o de les fuites de gasos fluorats.

La suma de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle dels inventaris que han reportat les organitzacions l’any 2017 va representar el 3% de les emissions difuses de Catalunya. El total de les emissions comunicades corresponen a 1.023.088 tones de CO2.

En termes generals, la implementació d’una mesura en el marc del Programa d’acords voluntaris permet una reducció d’emissions de GEH de prop del 4%.

Si les analitzem per tipologia, les que disminueixen els consums energètics de les instal•lacions –com un canvi de caldera de calefacció o d’aigua calenta sanitària, o en equips industrials- provoquen una reducció d’emissions de GEH de gairebé un 17%.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article