Diputació i Generalitat signen un conveni per impulsar l’abordatge de la problemàtica de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics

Societat.

Bona sintonia entre els representants d’ ambdues institucions.
Bona sintonia entre els representants d’ ambdues institucions.

El cervelloní Josep Ramon Mut, diputat d'Urbanisme i Habitatge a la Diputació de Barcelona, i el secretari d’Hàbitat Urbà i Territori del Departament de TES, Agustí Serra, han signat un acord marc de col•laboració per aprofundir en les línies de treball conjunt que actualment ja mantenen ambdues institucions.

El conveni se centra en l’aplicació de les polítiques d’ordenació del territori i urbanisme a la demarcació de Barcelona. Així, per exemple, el Departament i la Diputació treballaran en la definició i millora dels instruments que han d’abordar la problemàtica de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Cal tenir present que a tot Catalunya hi ha 729 urbanitzacions no regularitzades que, a més, pateixen algun tipus de mancança urbanística o de serveis.

D’aquestes, un total de 364 es troben a Barcelona. El Departament de TES treballa en la redacció de la Llei de territori que, entre d’altres, proposarà abordar la situació de cada urbanització per veure com es poden finalitzar aquestes obres pendents i regularitzar la seva situació, si és possible.

L’acord també preveu la participació mútua tant del Departament com de la Diputació de Barcelona en grups de treball relacionats amb polítiques d’ordenació del territori i urbanisme a la demarcació.

Entre d’altres, per a l’elaboració de planejament urbanístic d’abast supralocal, la implementació de sistemes d’informació urbanística i estàndards de representació del planejament i, finalment, l’ intercanvi i difusió d’informació relacionada amb aquestes competències. El conveni marc té una vigència de quatre anys prorrogables a quatre més.

Comentaris

Josefa Gomez Corbera de Llobregat
1.

Es vergonzoso ls cantidad de veces que han hecho teatro con el problema de las urbanizaciones. Mas humo para este gran problema .... por favor ayuda ya para dotar de servicios a una parte muy importante de Catalunya

Comenta aquest article